Cursus‎ > ‎

Cursus 5SW

De cursus sociale wetenschappen voor de richting 5STW zet hoofdzakelijk in op doelstelling 2, de ontwikkeling van de mens op verschillende specifieke domeinen. Er wordt bewust erg uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingsdomeinen vermits vele leerlingen na STW een studie in de zorgsector of het onderwijs zullen kiezen. Daarnaast komen doelstelling 1 en 3 aan bod. De cursus is te downloaden per thema via onderstaande uploads. Bijkomende oefeningen zijn elders op deze website te raadplegen. De cursus sociale wetenschappen kwam tot stand met medewerking van mijn collega's Karolien Beerten en Ine Janssen. Bepaalde cursusdelen werden overgenomen en herbewerkt van andere scholen, die hun materiaal ter beschikking stelden via de website van VVKSO.

 

Reeds online:
 

Doelstelling 1: Mens, gedrag en beïnvloedende factoren

Dit hoofdstuk omvat het S-O-R-schema, interne en externe factoren van gedrag, leerprocessen, systeemdenken, schema mens-gedrag, oplijsting doelstellingen 3de graad, verschillende toepassingen van de onderdelen, voorbeeldtoets met geïntegreerde oefening interne en externe factoren.

 

Doelstelling 2.1: Psychologie

Dit hoofdstuk omvat een beschrijving van alledaagse mensenkennis en wetenschappelijke kennis, de definitie van psychologie en ontwikkelingspsychologie, psychologie als ijsberg, de doelen van psychologie.

 

Doelstelling 2.2: Levensloop en ontwikkelen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat ontwikkelen inhoudt. Dit kan uiteraard niet zonder het nature-nurture-debat te voeren. Daarnaast worden de begrippen ontwikkelingsfase, ontwikkelingstaak en ontwikkelingsdomein afgebakend. Ten slotte bekijken we de ontwikkelingsdomeinen in detail.

 

Doelstelling 2.3: Het begin van leven…

De naam vat het hoofdstuk treffend samen. Na een bespreking van de prenatale, perinatale en postnatale fase, komt de ontwikkeling van de zuigeling aan bod. Bij dit hoofdstuk maken we veelvuldig gebruik van beeldmateriaal (via ppt en documentaires). We maken onder meer handig gebruik van de dvd ‘Baby’s. Dvd over de groei en ontwikkeling van baby’s.’

 

Doelstelling 2.4: Peuter

Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkeling van de peuter op algemeen lichamelijk, sensomotorisch, cognitief, sociaal-emotioneel, moreel en seksueel vlak. Bijzondere aandacht gaat uit naar de algemeen lichamelijke ontwikkeling (groei, eet- en slaappatroon, zindelijkheid, …) en de peuterpuberteit.

 

Doelstelling 2.5: Kleuter

Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkeling van de peuter op algemeen lichamelijk, motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel, moreel en seksueel vlak. Bijzondere aandacht gaat uit naar de tekenontwikkeling, de ontwikkeling van het denken, de fallische fase en schoolrijpheid.

 

Doelstelling 2.6: Lagere schoolkind

Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkeling van de peuter op algemeen lichamelijk, motorisch, perceptueel, cognitief, sociaal-emotioneel, moreel en seksueel vlak. Bijzondere aandacht gaat uit naar het stadiamodel van Piaget, de dynamisch-affectieve ontwikkeling (zelfbeeld, pesten) en het stadiamodel van Kohlberg.


Doelstelling 2.7: Jongere

Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkeling van de jongere met de nadruk op de algemeen lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. We behandelen onder meer de theorie van Erikson, vanuit het perspectief van de jongere in dit hoofdstuk.


Doelstelling 2.8: Volwassene

Dit korte hoofdstuk behandelt de ontwikkeling van de volwassene via de ontwikkelingstaken van Havighurst. Via een internetoefening komen de rouwfasen van Kübler-Ross eveneens aan bod.


Doelstelling 2.9: Oudere

Dit hoofdstuk behandelt over de ontwikkeling van de oudere. 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Weergeven Downloaden
  12406k v. 5 5 sep. 2018 09:24 Geert Stienissen
Ċ
Weergeven Downloaden
  4510k v. 6 5 sep. 2018 09:27 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  9024k v. 5 22 jun. 2016 03:53 Geert Stienissen
Ċ
Weergeven Downloaden
  5994k v. 5 14 dec. 2018 04:02 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  11618k v. 1 17 apr. 2017 23:52 Geert Stienissen
Ċ
Weergeven Downloaden
  4834k v. 1 17 apr. 2017 23:51 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  93k v. 1 23 jun. 2013 12:38 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  128k v. 2 30 jun. 2014 07:09 Geert Stienissen