Cursus‎ > ‎

Cursus 6SW

In de cursus sociale wetenschappen voor de richting 6STW wordt er ingezoomd op drie elementen. In de eerste plaats komt pedagogisch handelen aan bod. Vervolgens wordt het menselijk gedrag behandeld om ten slotte de mens als deel van de samenleving te overschouwen. De verschillende cursusonderdelen zijn terug te vinden in de onderstaande uploads. De cursus sociale wetenschappen kwam tot stand met medewerking van mijn collega's An De Cock en Ine Janssen. Bepaalde cursusdelen werden overgenomen en herbewerkt van andere scholen, die hun materiaal ter beschikking stelden via de website van VVKSO. 

 

Doelstelling 3.3 Pedagogisch handelen

Dit hoofdstuk gaat verder op het laatste hoofdstuk van het vijfde jaar. Het omvat een blik op de opvoeder in al zijn aspecten, een kijk op concreet handelen als pedagoog en legt de leerlingen talrijke casussen voor, die de vele dimensies van de opvoedingssituatie verduidelijken.

 

Doelstelling 4.1 Gedrag-Psychologie

Dit korte hoofdstuk herhaalt enkele concepten uit 5SW en vormt de inleiding van Doelstelling 4.

 

Doelstelling 4.2 Psychologische experimenten

Deze opdracht lijst de belangrijkste psychologische experimenten op. De leerlingen verwerken in groepjes zo’n experiment en stellen dit voor aan hun klasgenoten.

 

Doelstelling 4.3 Motivatie

Dit hoofdstuk bakent het begrip motivatie af om vervolgens een onderscheid te maken tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. De relatie tussen de twee wordt uitvoering besproken. Ten slotte gaan we dieper in op enkele motivatietheorieën.

Doelstelling 4.4 Cognitie (deel Attributie)

Na een introductie van het begrip cognitie (overgenomen uit de standaardcursus sociale wetenschappen via VVKSO) zoemen we in op het begrip attributie a.d.h.v. de theorie van Wiener.

Doelstelling 4.4 Cognitie (deel Intelligentie)

Dit onderdeel is grosso modo een herhaling van leerstof uit de tweede graad over IQ. We (her)introduceren hierbij het concept meervoudige intelligentie.

Doelstelling 4.4 Cognitie (deel EQ)

Als insteek naar een meer diepgaande kijk op emoties bekijken we kort het concept emotionele intelligentie. 

Doelstelling 4.5 Emotie

De cursus emotie is nog maar zeer gedeeltelijk herwerkt. De herwerkte elementen zijn: verkenning, hersenen en emoties, theorieën over emoties, soorten emoties (laatste grotendeels). De andere onderdelen van het hoofdstuk zijn gekopieerd van cursussen beschikbaar via het vvkso. 

Doelstelling 5.1 Normen en waarden

Normen, waarden, mensbeeld, wereldbeeld bekeken.

Doelstelling 5.2 Mensenrechten

Gebaseerd op de werkmap 'De kracht van je stem'. Met uitbreidingen en eigen toepassingen.

Doelstelling 5.3 Staatsstructuur

De Belgische staatsstructuur onder de loep. De Belgische staatsstructuur wordt bekeken met oog op een project rond politieke partijen en stemmen. Dit is elders op de website te raadplegen (onder projecten).

Doelstelling 5.4 Architectuur van de welvaartstaat

In dit hoofdstad maakt de leerling kennis met een aantal aspecten van de welvaartstaat. De start zoomt in op armoede om vervolgens via een spreker en casus de rol van het OCMW uit te klaren. Andere aspecten: de sociale zekerheid, lijnszorg, etc.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Weergeven Downloaden
  2012k v. 1 28 aug. 2013 04:52 Geert Stienissen
Ċ
Weergeven Downloaden
  1852k v. 1 28 aug. 2013 04:51 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  4410k v. 1 12 dec. 2013 06:01 Geert Stienissen
Ċ
Weergeven Downloaden
  2303k v. 1 12 dec. 2013 06:00 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  2472k v. 1 8 jan. 2018 00:46 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  180k v. 3 28 aug. 2013 04:13 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  362k v. 4 28 aug. 2013 04:34 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  1616k v. 1 4 jan. 2018 04:41 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  246k v. 2 28 aug. 2013 04:45 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  72k v. 2 11 dec. 2013 00:48 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  52k v. 3 11 dec. 2013 00:57 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  2037k v. 4 22 dec. 2016 00:27 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  166k v. 3 21 mrt. 2016 06:41 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  2062k v. 3 24 mrt. 2016 07:15 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  517k v. 1 3 jul. 2012 01:59 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  284k v. 1 3 jul. 2012 04:35 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  204k v. 1 28 aug. 2013 04:58 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  798k v. 3 30 mrt. 2017 02:32 Geert Stienissen
ĉ
Weergeven Downloaden
  469k v. 1 12 dec. 2013 06:14 Geert Stienissen