Cursus

De integrale cursus van 5 en 6 sociale wetenschappen kan online geraadpleegd en gedownload worden. De cursus werd per hoofdstuk toegevoegd als worddocument zodat hij gemakkelijk te bewerken is. Daarnaast stellen we alle powerpointpresentaties ter beschikking.
 
Er wordt in deze rubriek eveneens aandacht besteed aan mindmappen. Onder extra oefeningen staan bijkomende verwerkingsopdrachten die niet in de cursus werden opgenomen, alsook enkele voorbeeldtoetsen. Als extra heb ik het leerplan en de beknopte jaarplannen met voeten toegevoegd.
 
Toetsen en taken stellen we enkel op uitdrukkelijke vraag ter beschikking. Ze zijn niet op de website te vinden. 

 

Uw inbreng op onvolkomenheden qua vorm en/of inhoud van deze documenten wordt ten zeerste geapprecieerd.