Nieuws

Tweets van @GeertStienissen  of  Pinterest Geert Stienissen (rechtermuisknop: open in nieuw tabblad)

5STW in Het Belang van Limburg

Geplaatst 14 dec. 2018 04:08 door Geert Stienissen   [ 14 dec. 2018 04:11 bijgewerkt ]

foto van SAB: Sint-Augustinusinstituut Bree (officiële pagina).

Examen 6SW voorbereiden

Geplaatst 7 dec. 2018 00:24 door Geert Stienissen   [ 7 dec. 2018 00:25 bijgewerkt ]

DS3 en DS5: Oefenen ST Kerst opgave ‎(examen voorbereiden)‎ opgave 2018-2019


Examen 5SW voorbereiden

Geplaatst 3 dec. 2018 23:29 door Geert Stienissen

DS1 en DS2: Oefenen ST Kerst opgave ‎(examen voorbereiden)‎


6STW verzorgt activiteiten in woonzorgcentra

Geplaatst 3 dec. 2018 23:24 door Geert Stienissen   [ 3 dec. 2018 23:25 bijgewerkt ]

6 sociale en technische wetenschappen trok voor project naar verschillende zorgcentra uit de omgeving. Ze zetten er diverse activiteiten op rond bewegen, leefomgeving, schoonheid en herinneringen ophalen. De bewoners konden zelf kiezen welke activiteiten aansloten bij hun interesses en mogelijkheden. Waarom deze insteek? Onderzoek toonde aan dat betekenisvolle activiteiten het emotioneel welzijn van rusthuisbewoners verbeteren. Ze hebben een positieve invloed op algemene gezondheid, op de cognitieve functies en en op mobiliteit. Daarnaast vormen ze een buffer tegen depressieve buien en angstgevoelens. De foto's tonen alvast aan dat onze leerlingen erg knappe activiteiten in elkaar staken.

5STW @ tweede kleuterklas

Geplaatst 27 nov. 2018 12:48 door Geert Stienissen


5STWc kreeg de opdracht om na een beknopte bronnenstudie de theorie in de praktijk te brengen door de kleuters van het tweede klasje te stimuleren op vlak van taligheid, fantasie, getalkennis en motoriek. De kleuters werden geobserveerd tijdens spel, bouwen, voorlezen, knutselen en poppenspel. Een leerrijke en gezellige ervaring. 

Bekijk alle foto's van 27 november op: https://photos.app.goo.gl/Lk4LWwPau2hzAb8D8

6STW @ Zorgberoepenrally

Geplaatst 20 nov. 2018 13:20 door Geert Stienissen


Campus LiZa UCLL verwelkomde 6STW voor workshops rond de opleidingen verpleegkunde, ergotherapie, laboratoriumtechnieken en verzorging. De leerlingen konden er proeven van de verschillende opleidingen en vakgebieden. Dankzij deze voormiddag zijn alvast enkele leerlingen helemaal overtuigd om na 6STW voor deze campus te kiezen. Voor anderen was het een fijne kennismaking met wondzorg, bloedanalyse, reanimatie- en andere technieken. 

Bekijk alle foto's van 20 november op: https://photos.app.goo.gl/BxJTa4rdmHsoErVaA

Opvoedingsmiddelen toepassen op clip

Geplaatst 18 nov. 2018 23:27 door Geert Stienissen   [ 18 nov. 2018 23:49 bijgewerkt ]

Toepassing opvoedingsmiddelen


Presentaties 'Mijn gemeente & verkiezingen' (6SW)

Geplaatst 8 sep. 2018 04:47 door Geert Stienissen   [ 12 sep. 2018 06:33 bijgewerkt ]

Mijn gemeente en verkiezingen presentatie deel 1 bij bundel


Mijn gemeente&verkiezingen2018 presentatie deel 2 bij bundel


Bundel 'Mijn gemeente & verkiezingen' (6SW)

Geplaatst 3 jul. 2018 07:36 door Geert Stienissen   [ 3 jul. 2018 07:37 bijgewerkt ]

download als bijlage onderaan

Elke zes jaar moet de burger naar de stembus trekken om zijn oordeel te vellen over het bestuur in de gemeente. In de wirwar aan verkiezingen in het federale België is deze het meest tastbaar voor ieder van ons.

We komen allemaal wel eens rechtstreeks in contact met de diensten van onze gemeente. Het afhalen van de identiteitskaart is waarschijnlijk de eerste herinnering die bij je opkomt. Of alvast de foto op deze elektronische ID want die is voor bijna niemand erg geslaagd, toch?

Maar de gemeente is zoveel meer. Eigenlijk volgt de administratie jou van wieg tot graf. Geboorte, huwelijk of samenlevingscontract, adreswijziging, overlijden, een gemeente registreert ze allemaal. Ravotten bij de speelpleinwerking, een boek lenen in de bib, een optreden in de schouwburg jawel je gemeente organiseert deze diensten.

Van alle overheden in ons land staat de gemeente het dichtst bij de mensen. Want de kans dat je bakker, tante, vroegere schooldirecteur opkomen is niet gering. Misschien daarom dat het aantal blanco stemmen en het absenteïsme bij gemeenteraadsverkiezingen aanzienlijk lager ligt dan bij andere verkiezingen, aldus Johan Ackaert (UHasselt). De gemeente is zo vertrouwd terrein dat Limburgse veertienjarigen zich het meest identificeren met hun gemeente en slechts dan volgen België, Limburg, Vlaanderen en Europa, zo blijkt uit onderzoek van Marc Hooghe (KU Leuven). In de andere vier Vlaamse provincies komt de gemeente op de tweede plaats.

Toch blijven we met vragen zitten over dit bestuursniveau. Hoe wordt mijn gemeente bestuurd? Hoe kan ik invloed hebben op dit bestuur? Waarvoor kan ik terecht bij mijn gemeente? De bundel ‘Mijn gemeente & verkiezingen’ geeft een antwoord op deze en vele andere vragen.

Via de handige verwerkingsopdrachten achteraaan in de bundel kan je nagaan in hoeverre je de leerstof beheerst. Als toemaatje staan er uitgewerkte projectopdrachten en een begrippenlijst op de website sociale wetenschappen: https://sites.google.com/a/augustinus-bree.be/socialewetenschappen/

Ze spreken de creatieve en ondernemende geest van iedere leerling aan.

INHOUDSTAFEL

De gemeente. 4

Een stukje geschiedenis 5

Nieuwe fusies 6

Stad of gemeente? 7

Gemeenten Vlaams 7

Het bestuur. 8

Gemeenteraad 8

Samenstelling 8

Werking 8

Rechten en plichten 9

Concrete opdrachten 9

College van burgemeester en schepenen 10

Samenstelling 10

Werking 10

Bevoegdheden 11

Burgemeester 12

Districtsraden 12

De participerende burger. 13

Openbaarheid van bestuur 13

Inspraak- en adviesraden 13

Jeugdraad 13

Jeugdgemeenteraad 13

Verzoekschriften en voorstellen van burgers 13

Initiatieven gemeenten 14

Participatie verhogen 14

Bewonersvergadering 14

Volksraadpleging 14

Wat doet een gemeente? 15

Gemeentelijk belang 15

Medebewind 15

Gemeentebudget 15

Concreet 15

OCMW. 16

De lokale politie. 17

Gemeenteraadsverkiezingen. 18

Organisatie 18

Opkomstplicht 18

Kandidaten 19

Stemmen 19

De verkiezingscampagne 21

Lijstvorming 21

Bekende Vlamingen 22

Campagne voeren 22

Zetelverdeling 23

Coalitievorming 24

Verwerkingsopdrachten. 25

Bibliografie 29

Veel gemeenteplezier

Oefenen voor de summatieve toetsen (5sw)

Geplaatst 4 jun. 2018 01:59 door Geert Stienissen

Leerstof ST INOEFENEN opgave ‎(mogelijke toetsvragen)‎ ‎(5sw)‎


1-10 of 346