Hersenen & emoties

3 delen van de hersenen

 

De hersenen zijn ingedeeld in 3 delen namelijk: het reptielenbrein, het limbisch systeem en de neocortex. Dit laatste brein heeft minder invloed op emoties.
Het zorgt wel voor bepaalde remmingen bij de uitingen ervan.

Het reptielenbrein

Het reptielenbrein is belangrijk bij het regelen van emoties. Dit brein kreeg de naam reptielenbrein omdat deze het oudste deel is van ons brein. We vinden dit deel vrij van achter in de hersenen. Het zorgt voor vluchtreacties en behoed ons voor gevaar, dit door het overlevingsinstinct. Een voorbeeld: Je loopt helemaal alleen in het bos en plotseling hoor je vreemde geluiden die in je buurt komen. Automatisch ga je op de vlucht slaan. Daarnaast regelt het onze basisfuncties die nodig zijn om bijvoorbeeld te eten, slapen, zich voortplanten, … . Een nadeel van dit brein is dat het niet kan denken en ook kan het niets onthouden.


Het limbisch systeem

Het limbisch systeem is het belangrijkste brein bij het regelen van emoties. Het is een ringvormig systeem dat ligt rond de bovenkant van de hersenstam. Het is niet één afzonderlijk deel van de hersenen maar het bestaat uit een aantal onderling, verbonden gebieden. Naast het regelen van emoties is het ook verantwoordelijk bij het leren, de geheugenwerking en bij het reuksysteem. Het limbisch systeem is ingedeeld in verschillende delen: de hippocampus, de amygdala, de frontale kwab, de hypothalamus. Hieronder bespreken we de delen die werken als men een emotie heeft, want er werkt niet één specifiek deel maar meerdere.  

De hippocampus

De hippocampus ligt diep in de hersenen en heeft de vorm van een zeepaardje. Dit deel van het limbisch systeem speelt een belangrijke rol bij de emotie, angst. De hippocampus koppelt deze emotie aan een bepaalde handeling of situatie.


De amygdala

De amygdala dankt haar naam aan haar amandelvormige structuur. Deze heeft als rol het vormen en opslaan van herinneringen aan emotionele gebeurtenissen. Ook zorgt deze ervoor dat men emoties van andere mensen kan herkennen.

De frontale kwab

De frontale kwab zorgt voor het onderdrukken van emoties en het helpt de persoon bij het overwegen van dingen.Primaire en secundaire emoties

Emoties kunnen we indelen in twee groepen namelijk primaire en secundaire emoties deze worden ook wel lagere en hogere emoties genoemd.

Primaire emoties worden opgeroepen door de buitenwereld, dit vaak automatisch en onbewust. Er zijn vier primaire emoties namelijk: bang, boos, blij en bedroefd. Naast  primaire emoties hebben we ook secundaire of hogere emoties. Hierbij horen jaloezie, schaamte, medelijden bij, dit omdat het denken aan te pas komt. Ook gaan deze emoties gepaard met een bewuste beleving (gevoelens). Het belangrijkste deel van het limbisch systeem wat bij deze emoties aan te pas komt is de frontale kwab.

Het verschil tussen deze twee groepen van emoties is dat de secundaire emoties veel afhankelijker zijn van de omgeving en de cultuur waarin de persoon zich bevindt.

Neurotransmitters

Niet alleen het limbisch systeem is betrokken bij het controleren van emoties ook de neurotransmitters. Er zijn drie soorten neurotransmitters: noradrenaline, serotine en dopamine. Deze zorgen vooral voor de terugkoppeling naar de gebieden in de hersenen. Als men een te kort heeft van noradrenaline en serotine leidt dit tot een slecht humeur. Daarnaast zorgt dopamine voor een versterking bij een beloning en dit leid tot een goed gevoel.

Noradrenaline

Noradrenaline is een voorkomende neurotransmitter en hormoon. Als neurotransmitter komt hij voor in de hersenen en in de zenuweinden. Deze wordt geproduceerd als hormoon in het bijniermerg waarbij de werking vergelijkbaar is met adrenaline.

Serotine

Serotine is een neurotransmitter die invloed heeft op de stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en de eetlust. Ook speelt het een rol bij de verwerking van pijnprikkels. Deze neurotransmitter wordt afgegeven door serotonerge neuronen in de hersenen.

Dopamine

Dopamine fungeert op verschillende plaatsen in het lichaam als een neurotransmitter maar soms als een hormoon. Deze neurotransmitter speelt een belangrijke rol bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn. Een nadeel van deze neurotransmitter is dat sommige zenuwbanen van de hersenen namelijk de voorhoofdskwab en de basale kernen zijn hier  tegen gevoelig.

Gevolgen na beschadiging

Als er een deel van het limbisch systeem dat betrokken is bij het regelen van emoties beschadigt is kan dit bepaalde gevolgen hebben. Het zorgt ervoor dat mensen minder controle krijgen over hun emotionele impulsen en dus kunnen ze deze minder goed beheersen. Hierdoor is er een bijkomend gevolg namelijk dat deze impulsen gaan toenemen. 

Presentatie

Hersenen & emoties


Filmfragment

Op het internet vonden we een filmfragment waarin de werking van de hersenen, de bouw van de hersenen, wat een emotie is, het limbisch systeem, emoties en sekseverschillen, … .

Hersenen en emoties


Subpagina''s (3): Amygdala Hippocampus Hypothalamus