ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

รวงข้าว            หมายถึง อาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่น

ดอกบัว            หมายถึง จังหวัดอุบลราชธานี

เสมา                หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ

เจดีย์                หมายถึง ถิ่นรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

ประกายรัศมี    หมายถึง ความสว่างไสวของปัญญา

Comments