ทักษะวิชาการ 2561

ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ทั้งหมด คลิ๊ก!!!

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่

ผลการแข่งขันระดับชาติ(ภาค) ของโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ทั้งหมด คลิ๊ก!!!

เว็บไซต์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เว็บไซต์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บุรีรัมย์)

เกียรติบัตร ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561


ทักษะวิชาการ 68


Comments