ทักษะวิชาการ 2560


เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2560


ภาพกิจกรรมทักษะวิชาการระดับภาค

ระดับสหวิทยาเขต โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

หน้าแรก (เว็บ การแข่งขัน สพม.29)รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรมการตัดสินการแข่งขันพิมพ์บัตรกรรมการตัดสินแสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.ผลการแข่งขันรายกิจกรรมผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่สรุปเหรียญรางวัลสรุปตัวแทนแข่งในระดับภาคข้อมูลสถานที่แข่งขันคู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

หน้าแรกรายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรมการตัดสินการแข่งขันพิมพ์บัตรกรรมการตัดสินแสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.พิมพ์บัตรประจำตัวผลการแข่งขันรายกิจกรรมผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่สรุปเหรียญรางวัลสรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติสรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่ข้อมูลสถานที่แข่งขันคู่มือการใช้งานเว็บไซต์
Comments