วันวิทยาศาสตร์ และวันสถาปนาอาเซียน

โพสต์25 ส.ค. 2561 09:37โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=1g8_5v6soxBDbpaWLjCY39dmKDu9nN6Mf
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการจัดงานวันสถาปนาอาเซียน โดยมีกิจกรรมจัดบูธอาหารประจำชาติอาเซียนแจกฟรีตลอดงาน การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ การแสดงบนเวที ตลอดทั้งวัน ในวัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
Comments