โรงเรียนคุณภาพระดับตำบล

โพสต์19 ส.ค. 2562 21:35โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://sites.google.com/a/auedyaipittaya.ac.th/web/kickrrm-rongreiyn-xeuxd-hiy-phithya-1/_draft_post-7/_MG_1996.JPG
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา รับการติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 7 องค์ประกอบ ในวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
Comments