รับชมการมอบนโยบายเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน

โพสต์15 พ.ย. 2561 06:34โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=1w3HE1ylWoC_s97HMXtJqgDBVwKZORYCz
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ดูแลระบบ DMC ร่วมรับชมการประชุมทางไกล การมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
Comments