ประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนิเทศ Boot camp

โพสต์5 ก.ย. 2561 07:33โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=1-6tINSqZaUadpFePHT1GrU_ORgisNgDH
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนิเทศ Boot camp ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เป็นการติดตาม 8 มาตรฐาน และการติดตามผลการอบรม Boot camp
Comments