นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29 เยี่ยมชมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

โพสต์18 ก.ย. 2561 08:06โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=16WOOI2QjMSTCIQLg4kfZ7e5LhgKDHmVe
นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เยี่ยมชมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ในวันที่ 17 กันยายน 2561 และให้เกียรติรับชมการนำเสนอผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา พร้อมทั้งพูดคุยพบปะกับคณะครูด้วยความเป็นกันเอง โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ
Comments