กีฬาภายใน 2561

โพสต์24 พ.ย. 2561 00:39โดยภาณุวัฒน์ อุปมา   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2561 00:43 ]
https://drive.google.com/open?id=151ElxDcbmWpTfFa5HBaEBcpm0e0E0M3l
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 และสนองนโยบายต้นสังกัดตามคอนเซ็ป "เปิดสนามกีฬา...ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง"
Comments