กิจกรรมอำลาผู้อำนวยการ

โพสต์5 พ.ย. 2561 06:15โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=1E4K_Jlw04eIus8udR6HBXZTpPc1izOpk
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาจัดกิจกรรมอำลาท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ  ธนาธิบดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร และต้อนรับ นายสมเกียรติ  สมคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ อำเภอกุดข้าวปุ้น ด้วยความยินดียิ่ง
Comments