กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โพสต์27 ก.ค. 2562 21:51โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=1ZUdzGwvG8xnMGkK5CWFDe_Ph9LcIhsRF
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดกิจกรรมถวายพานพุ่มแสดงพลังความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 
Comments