คริสต์มาส ปีใหม่ วันเด็ก

โพสต์29 ธ.ค. 2561 00:56โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=1sY79YWt0JgZwITeDF-uNLpY6syFt8OzU
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดงาน คริสต์มาส ปีใหม่ วันเด็ก ขึ้นในวันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมการเข้าฐาน และกิจกรรมรวม หอประชุม พร้อมการจับฉลากแจกของรางวัลอย่างมากมาย
Comments