เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ-บำเพ็ญประโยชน์

โพสต์1 ม.ค. 2562 22:16โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=1PHKMUkTsm7x-s-spjkiOjWhc8zfKdYLO
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันจัดเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีกิจกรรมการเข้าฐานสันทนาการ และศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ วนอุทยานแหล่งชาติน้ำตกผาหลวง โดยการนำของวิทยากรเจ้าหน้าที่ดูแลวนอุทยานแหล่งชาติน้ำตกผาหลวง ขอขอพพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ
Comments