การติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โพสต์24 ก.ย. 2562 20:04โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=13G-RjFje9EApbzRqCvwc_H2WtMiRE7vN
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารับการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ  ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานคณะกรรมการ เข้าติดตามในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
Comments