การขยายผล ชมรม TO BE NUMBER ONE

โพสต์4 ก.ค. 2562 21:00โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=1dv6wnmxPCyRTh5GH2wxT0apFB6_Lml2B
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ขยายผลกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมตอบคำถามแจกของรางวัลหน้าเสาธง และแสดงท่าทางประกอบจังหวะ เพลง เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา
Comments