ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์


กิจกรรมอำลาผู้อำนวยการ

โพสต์5 พ.ย. 2561 06:15โดยภาณุวัฒน์ อุปมา

https://drive.google.com/open?id=1E4K_Jlw04eIus8udR6HBXZTpPc1izOpk
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาจัดกิจกรรมอำลาท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ  ธนาธิบดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร และต้อนรับ นายสมเกียรติ  สมคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ อำเภอกุดข้าวปุ้น ด้วยความยินดียิ่ง

นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29 เยี่ยมชมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

โพสต์18 ก.ย. 2561 08:06โดยภาณุวัฒน์ อุปมา

https://drive.google.com/open?id=16WOOI2QjMSTCIQLg4kfZ7e5LhgKDHmVe
นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เยี่ยมชมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ในวันที่ 17 กันยายน 2561 และให้เกียรติรับชมการนำเสนอผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา พร้อมทั้งพูดคุยพบปะกับคณะครูด้วยความเป็นกันเอง โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

ประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนิเทศ Boot camp

โพสต์5 ก.ย. 2561 07:33โดยภาณุวัฒน์ อุปมา

https://drive.google.com/open?id=1-6tINSqZaUadpFePHT1GrU_ORgisNgDH
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนิเทศ Boot camp ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เป็นการติดตาม 8 มาตรฐาน และการติดตามผลการอบรม Boot camp

วันวิทยาศาสตร์ และวันสถาปนาอาเซียน

โพสต์25 ส.ค. 2561 09:37โดยภาณุวัฒน์ อุปมา

https://drive.google.com/open?id=1g8_5v6soxBDbpaWLjCY39dmKDu9nN6Mf
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการจัดงานวันสถาปนาอาเซียน โดยมีกิจกรรมจัดบูธอาหารประจำชาติอาเซียนแจกฟรีตลอดงาน การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ การแสดงบนเวที ตลอดทั้งวัน ในวัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

โพสต์11 ส.ค. 2561 09:04โดยภาณุวัฒน์ อุปมา   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2561 09:07 ]

https://drive.google.com/open?id=1qrOjimEZqhrvc42hvdZuZMF0BX_fhVPw
คณะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันแม่ห่องชาติ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ในวันศุกที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

ASEAN WEEK 2018

โพสต์11 ส.ค. 2561 08:52โดยภาณุวัฒน์ อุปมา

https://drive.google.com/open?id=18T5sJLOjfR3vtR1p79TQOniDKgyawg5g
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ASEAN WEEK ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

โพสต์31 ก.ค. 2561 03:19โดยภาณุวัฒน์ อุปมา

https://drive.google.com/open?id=1Nj2ekECVpLFNbTZqQ5DzZ-04XlArzhSB
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์4 ก.ค. 2561 22:23โดยภาณุวัฒน์ อุปมา

https://drive.google.com/open?id=1wAwHs_i0m2AyuQd5Mk95hN6PNjniK5Mo
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในช่วงเช้าวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริเวณสนามหน้าเสาธง

วันสุนทรภู่ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันโรคไข้เลือดออก

โพสต์27 มิ.ย. 2561 07:45โดยภาณุวัฒน์ อุปมา

https://drive.google.com/open?id=1__tIAktaWi4KNduFUSNbt4mnx6Q27mRe
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ตลอดทั้งวัน ในวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเอือดใหญ่พิิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561

โพสต์12 มิ.ย. 2561 19:12โดยภาณุวัฒน์ อุปมา

https://drive.google.com/open?id=11clG2ME8k3EscaV5MY0N_6HVvR7Ep-JG
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีการแจ้งแนวนโยบายจากท่านผู้อำนวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่านรอง หัวหน้างานปกครอง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ เอือดใหญ่ ที่มาร่วมแนะนำให้ความรู้แก่นักเรียน ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

1-10 of 58