หน้าหลัก

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

https://sites.google.com/a/auedyaipittaya.ac.th/web/home/300x200-2.jpg
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

 • กิจกรรมอำลาผู้อำนวยการ
  https://drive.google.com/open?id=1E4K_Jlw04eIus8udR6HBXZTpPc1izOpk
  โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาจัดกิจกรรมอำลาท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ  ธนาธิบดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร และต้อนรับ นายสมเกียรติ  สมคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ อำเภอกุดข้าวปุ้น ด้วยความยินดียิ่ง
  ส่ง 5 พ.ย. 2561 06:15 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 58 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เพลงมาร์ชเอือดใหญ่พิทยา


ข่าวสารโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

 • กิจกรรมอำลาผู้อำนวยการ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาจัดกิจกรรมอำลาท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ  ธนาธิบดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร และต้อนรับ นายสมเกียรต ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2561 06:15 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29 เยี่ยมชมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เยี่ยมชมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ในวันที่ 17 กันยายน 2561 และให้เกียรติรับชมการนำเสนอผลงาน ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2561 08:06 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • ประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนิเทศ Boot camp โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนิเทศ Boot camp ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เป็นการติดตาม 8 มาตรฐาน และการติดตามผลการอบรม Boot ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2561 07:33 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • วันวิทยาศาสตร์ และวันสถาปนาอาเซียน โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการจัดงานวันสถาปนาอาเซียน โดยมีกิจกรรมจัดบูธอาหารประจำชาติอาเซียนแจกฟรีตลอดงาน การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ การแสดงบนเวที ตลอดทั้งว ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 09:37 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ คณะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันแม่ห่องชาติ พร ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2561 09:07 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 58 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวสารจากเพจโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอกดอทคอม

ฝ่ายบริหาร

นายสมเกียรติ  สมคิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

นายศรีชัย  ถาวรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจันทวรรณ  กัญญะลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางรุ่งรัตน์  ชมทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปรีชา  บุญยัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเยือนยง  จันทะแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางบังอร  ช่วยปู่
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายธงไชย  พรรัตนโชค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายไมตรี  สมชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายแวว  อินทะพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา

นายรัชพล  ศุภโกศล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี