หน้าหลัก

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

https://sites.google.com/a/auedyaipittaya.ac.th/web/home/300x200-2.jpg
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

 • โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
  https://drive.google.com/open?id=1AU6btuRyqRlc7ju2zzljXlf5Q2Tcque4
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก จัดโครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีกิจกรรมให้นักเรียนสำรวจลูกน้ำยุงลาย เรียนรู้การกำจัดและป้องกัน มาสรุปและรายงานในที่อบรม
  ส่ง โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เพลงมาร์ชเอือดใหญ่พิทยา


ข่าวสารโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

 • โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก จัดโครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีกิจกรรมให้นักเรียนสำรวจลูกน ...
  ส่ง โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • รับชมการมอบนโยบายเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ดูแลระบบ DMC ร่วมรับชมการประชุมทางไกล การมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจร ...
  ส่ง โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • กิจกรรมอำลาผู้อำนวยการ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาจัดกิจกรรมอำลาท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ  ธนาธิบดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร และต้อนรับ นายสมเกียรต ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2561 06:15 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29 เยี่ยมชมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เยี่ยมชมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ในวันที่ 17 กันยายน 2561 และให้เกียรติรับชมการนำเสนอผลงาน ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2561 08:06 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
 • ประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนิเทศ Boot camp โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนิเทศ Boot camp ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เป็นการติดตาม 8 มาตรฐาน และการติดตามผลการอบรม Boot ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2561 07:33 โดย ภาณุวัฒน์ อุปมา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวสารจากเพจโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอกดอทคอม

ฝ่ายบริหาร

นายสมเกียรติ  สมคิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

นายศรีชัย  ถาวรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจันทวรรณ  กัญญะลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางรุ่งรัตน์  ชมทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปรีชา  บุญยัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเยือนยง  จันทะแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางบังอร  ช่วยปู่
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายธงไชย  พรรัตนโชค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายไมตรี  สมชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายแวว  อินทะพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา

นายรัชพล  ศุภโกศล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี