Δημοσιεύσεις στον Τύπο:

Με  τις δημοσιεύσεις στον τύπο οι άνθρωποι που αναζητούν συλλόγους οικογενειών, ομάδες αδερφών και ευρύτερη γνώση πάνω στο θέμα βρίσκουν την ενημέρωση και την επικοινωνία που ζητούν.

Δημοσίευμα "Βραδινής" - Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2007