Σκοποί της Κίνησής μας
Οι σκοποί χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες 1) την στήριξη των αδερφών 2) την στήριξη των ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας και 3) την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Σκοποί της Κίνησής μας:

Α.Αναζήτηση, στήριξη και ενδυνάμωση αδερφών ατόμων με πρόβλημα ψυχικής νόσου.

 

1)     H αναζήτηση αδερφών ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας σε όλη την Ελλάδα.

2)     H αλληλοϋποστήριξη των αδερφών ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας και η δημιουργία δικτύων ενημέρωσης και επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο.

3)     Η πραγματοποίηση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

4)     H ψυχολογική στήριξη και δημιουργία κλίματος εξωστρέφειας των αδερφών ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας μέσω κοινωνικοποίησης, κοινών δραστηριοτήτων, εκδρομών κ.α.

5)     Η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του.

6)     Η διεκδίκηση της υποστήριξης των αδερφών ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας.

7)     Η δημιουργία χώρου συναντήσεων, χώρου  βιβλιοθήκης και κέντρου ενημέρωσης για αδέρφια ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας.

8)     την ενημέρωση αδελφών και άμεσα ενδιαφερομένων για εναλλακτικά μοντέλα αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου, καθώς και για τα δικαιώματα που είναι νομικά κατοχυρωμένα για άτομα με ψυχιατρική νόσο κατά τη νοσηλεία τους και εκτός θεσμών.

 

Β. Στήριξη και Ενδυνάμωση Ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας

 

1.      H επιδίωξη για καλύτερες συνθήκες στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και τις ιδιωτικές και δημόσιες μονάδες ψυχικής υγείας και η ενίσχυση του αποϊδρυματισμού.

2.      Η οργάνωση δραστηριοτήτων προαγωγής της ψυχικής υγείας.

 

3.      H σύσταση και λειτουργία ξενώνων, κέντρων ημέρας και λοιπών μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

4.      Κοινωνικοποίηση Ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας μέσω εκδηλώσεων, εκδρομών, πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων στήριξης και ενδυνάμωσης.

5.      Η δημιουργία χώρου συναντήσεων, χώρου  βιβλιοθήκης και κέντρου ενημέρωσης για άτομα με πρόβλημα ψυχικής υγείας

 

Γ. Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση - Πληροφόρηση  της Κοινής Γνώμης

 

1)     H οργάνωση δραστηριοτήτων προαγωγής της ψυχικής υγείας.

2)     Ενέργειες για αλλαγή της στιγματιστικής αντίληψης της κοινής γνώμης για την ψυχική διαταραχή

3)     Η ενημέρωση του κοινού για τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας

4)     Η συνεργασία με διεθνείς και ημεδαπούς φορείς όπως η παγκόσμια οργάνωση υγείας, η παγκόσμια εταιρεία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης WAPR, GAMIAN, ΝΑΜΙ κλπ για την προώθηση του σκοπού του.