การนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ P-School Checking Program

                

            คำชี้แจง  : การนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร ในระบบ EDC เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งในรูปแบบ offline โดยสามารถติดตั้งและนำเข้าข้อมูลได้

จำนวน 1 เครื่อง โดยตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรสมาทการ์ด เมื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของครูและบุคลากรในสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนอัฟโหลด    

ข้อมูลนำส่งมายังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยส่งได้ผ่านช่องทางตาม link ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อให้เขตตรวจสอบและรวบรวม

ส่ง สพฐ.เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป  ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือการติดตั้ง พร้อมคู่มือการเข้าใช้งาน และสามารถ

ศึกษาการติดตั้งโปรแกรม  การตรวจสอบข้อมูลของครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้ตาม link ด้านล่างนี้  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร. 0823568144


            โปรแกรม/คู่มือ PSC (สำหรับโรงเรียน)

               
                          

                         -  โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC)Download

                         -  คู่มือการติดตั้ง : โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน (PSC) Download
                          

                        โรงเรียนส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตฯ ภายในวันที่ 29 ม.ค.63 ได้ที่ http://gg.gg/EDC63
                     
              - วีดีโอการใช้โปรแกรมกรอกข้อมูลครูและบุคลากร  

วิดีโอ YouTube