ภาพกิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

  • กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำข้าราชการ ลูกจ ...
    Posted Dec 7, 2020, 11:14 PM by กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
  • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม 5 ธันวาคม 2563 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.45 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศ ...
    Posted Dec 7, 2020, 11:11 PM by กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
  • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2563 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.50 น. นายสุชาติ ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร ...
    Posted Dec 7, 2020, 10:52 PM by กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
Showing posts 1 - 3 of 26. View more »

ข่าวประชาสัมพันธ์