AMPAAurreko ikasturteetan bezala, honetan ere,Ikasleen irakaskuntza prozesua indartu nahi dugu, beraiek proposatutako eskolaz kanpoko ekintzen bidez, eta gurasoena, guraso eskolaren bitartez. Honetarako, Ikastola eta beste erakundeen laguntza daukagu: Aldundiko Ongizate Saila, Lapuebla de Labarkako Udala, Mankomunitatea...etab.

Ikasturte honetan ondorengo ekintzak burutu nahi ditugu:
 • Lehen Hezkuntzako osagarriak:
Asteazkenetan 15:00etatik 17:00etara, LHko ikasleek ekintza ezberdinak izango dituzte, hala nola: igeriketa, eskulanak, psikomotrizitatea, kirola,... (Ikusi jardueren laukia).
  Psicomotrizitatea LH ko 1. 2. 3. 4. mailan 
Psikomotrizitatea, uste bazen ere, ez da bakarrik terapia egiteko lan tresna bat. Arazoak, trastornoak... lantzeko bidea izateaz aparte, hezkuntza bera eta haurraren eboluzioa bideratzeko eta hesitzeko bidea ere bada.
Psikomotrizitatea, gorputzaren mugimenduan eta lengoaia adierazpenean oinarritzen da. Gorputz mugimendu, horrekin, jauziak, itzulipurdiak, lasterketak egitearekin, haurrak eboluzionatu eta aurrerapausoak emango ditu.
  Tailerrak eta Kirola LHn 
      Begiralea: Bea
        Helburu hauek lortu nahi dira:
 1. Ikasleekin material desberdinekin trebeziak eta gaitasun berriak landu.
 2. Ikasleen lanak adierazpen bide bat bezala ulertu.
 3. Eskulanak ondo pasatzeko direla ikusi.


Mekanografia LHko 5. 6. mailan eta jolas informatikoak LHko 1. 2. 3. 4. mailan
5.eta 6.mailako ordenagailuaren teklatua menperatzeko prestatzen dira, ekintza behar beharrezkoa azkartasunez eta doitasunez idazteko.

Begiralea: Aroa Fernandez

Igeriketa 
  Begiralea: Alazne Urbieta / Andrea San Miguel.
  Helburuak:
 1. Ikasleak uretan autonomia lortu behar du eta urak eskaintzen duen aukera anitzei esker bere mugimenduak aberastu daitezela ikusi behar du.
 2. Ikasleak bere gorputza eta ekintza fisikoa ezagutu eta baloratu behar du eta uretan besteekin dauzkan harremanaz gozatu.
 3. Garbitasun, elikadura, jarrera eta ariketa fisikoen ohiturak lortu, bere gorputzarekiko ardura eta besteengan errespetua adierazi.
 4. Igerilekuen arauak ezagutu.
  Bide batez aldagelatan arropa erantsi eta janzterakoan autonomia lortu, pertsonalki autonomia, autoestimua, ordena eta ardura lortzen bultzatu.

  Antzerkia ikasteko teknikak 
  Begiralea: Marta Lopez de la Calle

  Eskulanak 
  Begiralea: Iker Ramos

  Marrazketa 
  Begiralea: Carla

 • Gurasoen Eskola 
    Gure seme-alabekin zerikusia duten gaitaz hitz egiteko eta ikasteko interesa lantzen jarraituko dugu 
    hitzaldi interesgarriak antolatzen.
 • Gabonetako zozketa, San Prudentzio Danborrada, Olentzero eta Mari Domingi 
        Urtero lez, ikasleriaren, gurasoen, langileen eta ekintza honen lagunak diren motibazio, parte                    hartze eta laguntza desinteresatuagatik, usadio honekin jarraituko dugu.

 • Batxilergoa, DBH eta LH-koentzat orduz kanpoko ekintzak:
   Kurtsoan zehar ikasleentzat interesgarriak izan daitezken ekintzak antolatzen saiatuko gara:             ikasteknikak, ikus-entzunezko tailerrak, psikomotrizitatea, Euskal dantza… Ikasleen                             motibazioaren arabera antolatuko dira.
    Aurten udaberrian lasterketa bat prestatu nahi dugu, kurtso amaieran jaitxo bat eta txango bat.

 • Txangoak:
Gure inguruko zonalde desberdinetako lekuen kultura ezagutzeko eta bide batez atseden txiki bat hartzeko asmoz zenbait irteera antolatuko dugu.
En primer lugar y como novedad este curso los nuevos mienbros de esta Asociación damos las gracias y valoramos el trabajo hecho hasta ahora por la anterior Junta.
Como en cursos anteriores, durante el presente, pretendemos una vez más apoyar la educación tanto de l@s alumn@s a través de las actividades extraescolares propuestas por ell@s mism@s, como de los padres-madres, mediante la escuela de padres-madres, con la colaboración de la Ikastola y otros organismos como Bienestar Social de Diputación, Ayuntamiento de Lapuebla de Labarka, Mancomunidad,...
Este curso pretendemos atender las siguientes actividades:

 • Complementarias de Primaria:
  Los miércoles de 15:00 a 17:00 horas los alumnos-as de Educación Primaria toman parte en diferentes actividades: natación, multideporte, euskal dantza, trabajos manuales,... mientras el profesorado lleva a cabo el Plan Intensivo de Formación. (Ver cuadro de actividades).

         Psicomotricidad en los cursos 1º2º3º4º de Educación Primaria
.

    Se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento , la emoción, el cuerpo y el         movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad             para     expresarse y relacionarse en un contexto social.


    Mecanografía 5º 6º EP    /    Juegos de informática 1º 2º 3º 4º EP

    Los alumno-as de 5º y 6º se preparan para dominar el teclado del ordenador, lo que supone un         aspecto importante para poder escribir con precisión y más rapidez .
        
        Monitora: Aroa Fernandez


 • Natación 1º 2º 3º 4º 5º 6º EP
        Monitoras:  Alazne Urbieta y Andrea San Martín

        OBJETIVOS GENERALES

     -Que el ALUMNO adquiera autonomía en el medio acuático y que se enriquezca perceptiva y                 motrizmente, gracias a las múltiples posibilidades que ofrece el agua.

     -Que el ALUMNO conozca y valore su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y                 disfrute de sus posibilidades motrices y de relación con los demás en el medio acuático.
     -Que el ALUMNO adopte hábitos de higiene , de alimentación, de posturas y de ejercicio físico                 manifestando una actitud responsable hacia su cuerpo y de respeto hacia los demás.
     -Que el ALUMNO conozca y utilice las normas de uso de las piscinas así como de otros centros de         uso colectivo.

        Asimismo dentro de los objetivos se pretende que los niños, tanto pequeños como los mayores,           adquieran independencia en el cambio y vestido en los vestuarios, favoreciendo así la autonomía         personal, la autoestima, el orden y responsabilidad.

 • Escuela de padres-Madres
  Organizando habitualmente interesantes charlas que sean tanto de nuestro interés como actuales.

 •  Olentzero, Mari Domingi, Tamborrada de San Prudencio:
Continuaremos con esta tradición que cada año se mantiene gracias a la motivación, participación y ayuda desinteresada de los alumn@s y padres y madres, profesores/as de la Ikastola, así como amig@s de esta actividad

 • Actividades extra escolares para Primaria/Secundaria/Bachiller:
A lo largo de este curso pretendemos reavivar las actividades fuera del horario escolar motivando a l@s alumn@s a participar en ellos: sorteo en navidad, fiesta fin de curso, 

 • Excursiones:
Con el objetivo de conocer culturalmente diferentes zonas de nuestro entorno y a la vez darnos un pequeño respiro en nuestro quehacer cotidiano, organizaremos diferentes salidas.