Sports‎ > ‎

Sporta dienas

Sporta dienas notiek divas reizes gadā. Galvenais sporta dienu mērķis ir ieinteresēt bērnus un jauniešus ar invaliditāti piedalīties sporta aktivitātēs. Šajos pasākumos tiek piedāvāts daudzveidīgs aktivitāšu klāsts (apmēram 20-30 aktivitātes), lai ik viens dalībnieks varētu pamēģināt savus spēkus un atklātu sevī sportisko talantu, kuru vēlāk attīstīt un pilnveidot treniņu procesā. Ar sporta dienu palīdzību LBJISF sekmē bērnos un jauniešos ar invaliditāti pašapzinu, ceļ viņu pašvērtību un sniedz pozitīvu pieredzi sportā, ko diemžēl bieži šie bērni negūst ikdienas sporta stundās dēļ nepamatotiem ārstu atbrīvojumiem un sporta pedagogu nezināšanas, kā ar šiem bērniem strādāt.