Untitled‎ > ‎

Vieglatlētikas sacensības 27.maijā Ogrē.

posted May 8, 2017, 9:29 AM by Aija Asports   [ updated May 8, 2017, 9:31 AM ]

LBJISF vieglatlētikas čempionāts notiks 27.maijā Ogres stadionā. 


Mērķis un uzdevumi.

1.Popularizēt vieglatlētiku bērnu un jauniešu invalīdu vidū.

2. Noskaidrot labākos vieglatlētus atsevišķās disciplīnās.

3.Iespēja jaunajiem sportistiem startēt kopā ar paralimpisko spēļu un starptautisko sacensību dalībniekiem.

Vieta un laiks.   Ogres stadionā. Sestdien 2017 gada 27. maijā,

Sacensību sākums plkst.15.00.

 Dalībnieki. Piedalās bērni un jaunieši invalīdi  ar kustību traucējumiem (ar cerebrālo paralīzi,  amputācijām vai citas izcelsmes kustību ierobežojumiem), ar redzes traucējumiem un ar intelektuāliem traucējumiem. Dalībnieki pārstāv LBJISF juridiskos biedrus (https://sites.google.com/a/asports.lv/lbjisf/directory) Katras funkcionālo traucējumu grupas dalībnieki tiek vērtēti atsevišķi.

Vecuma grupas: I grupa - bērni no 8-12 gadiem,

                            II grupa jaunieši no 13-18 gadiem,

Sacensību programma.

I.gr. 8-12 gadi - 60m, 200m, 2kg bumbas grūšana no krūtīm, tāllēkšana.

II. gr.13-18 gadi- 100m, 200m, 400m, 800m, tāllēkšana, lodes  grūšana

14.20.-14.30 – Ierašanās un reģistrēšanās

14.50 – komandu pārstāvju sanāksme

15.00 – sacensību atklāšana

Sacensību nobeigums ap 18.00

Katrs dalībnieks var startēt ne vairāk kā 3 disciplīnās!!!

Par katra dalībnieka veselību atbild komandas pārstāvis.

Pieteikumi jāiesūta līdz 22. maijam ( ieskaitot): aija@asports.lv Par dalībnieku skaitu iespēju robežās lūdzu informēt ātrāk.

Tel. informācijai: 2902 3488 (Aija)

Comments