Untitled‎ > ‎

Starptautiskais atklātais jauniešu čempionāts peldēšanā pulcē 113 dalībniekus!

posted Mar 13, 2018, 10:05 PM by Aija Asports
LBJISF Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem atklātās starptautiskās sacensības peldēšanā risinājas Rīgas 95.vidusskolas peldbaseinā laikā no 1.-2. martam.

Starptautiskās sacensības peldēšana notiek jau kopš 1971. gada. Šogad sacensībās startēja  Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem,  Rīgas 1. SIPS, R4.SIPS, R 66.V, Gaismas IPS, Polijas- Poznaņas UMKSN, no Stokholmas (Zviedrija) viens pārstāvis,  Lietuvas – Viļņas un Kauņas speciālo skolu komandas, Rīgas Strazdumuižas neredzīgo bērnu internāt-vidusskolas komanda, Latvijas invalīdu peldēšanas federācijas  pārstāvji, Lielvārdes un Jumpravas  IPS , Svētciema pārtāvis– kopskaitā  113 dalībnieki - 47 meitenes un 66 zēni. Sacensību gaitā tika pārbaudīts mācību- treniņu darba rezultāti, veikta darba analīze. Dota iespēja bērniem veicināt aktīva- fiziska dzīves veida pielietošana brīvajā laikā, popularizējot peldēšanas sportu kā aktīvu un dzīvei nepieciešamu iemaņu iegūšanai.

Skolēnos veicināta patriotisko jūtu audzināšana, aizstāvot savas skolas un valsts godu.

Uz sacensībam tika uzaicināti arī daudzi peldētāji , kuri sen jau beiguši skolu, taču šī iespēja-atkal satikties un atpazīt vienam otru-daļēji netika izmantota.

Turpretim, jaatzīmē visu laiku viena no labākajiem peldētājiem- Imanta Šnepsta- Melburnas olimpiadē 10. vieta 2010.gadā-starts. Viņš joprojām ir lieliskā formā , divās distancēs uzrādīja pasaules A standarta rezultātus, izcīnīja 2 zelta un 1 sudraba medaļu. Apsveicu !

Jaunajiem peldētajiem bija piemērs un interesantas pārrunas.

  Sacensības risinājās labā emocionālā gaisotnē ar teicamu tiesnešu darbību, labi iekārtotā sporta bāzē. Izmitināšana un ēdināšana – kvalitatīvā līmenī. Uzvedība un sportiskā attieksme sacensību laikā laba. Protestu nebija.

 

Sasniegtie rezultāti  

          Medaļas izcīnīja individualajā vērtējumā Rīgas internātvidusskolai = 66/ 30 Z, 24 S, 12 Br /. Lietuvai – 33 /13 10 , 10 /. R66.V-15 /3,5,7 /.  R 61.SIPS– 8 /0 ,2, 6 / ,  Gaismas IPS -6 /2 , 3, 1 /, Stoholma – 5 /4,1,0/, Valmiera -  5 /2,2,1/, Svētciems – 3/2,1,0/, Srazdumuiža- 2/,0,0,2/, Lievārde,Poznaņa,R4,SIPS- 1/0,1,0.

    Sacensībās labus rezultātus uzrādīja Imants Šnepsts,  Artis Vazdiķis un Maksims Bergmanis, no jaunajām peldētājām jaatzīmē Violeta Lesčinska, Amanda Intsone, Melisa Sprudzāne un AnnaKorenika.

    Pēc sacensībām tika noteikta peldētāju  izlases komanda startam 48.Baltijas republiku nedzirdīgo skolēnu spartakiadē, kas risināsies aprīļa beigās Tartu.

    Labākajiem peldētājiem tiks dota iespēja jūnija sākumā piedalīties Eiropas jaunatnes spēlēs- “Emyl-2018” Čehijā Brno pilsētā. Šīm sacensībām kopējo komandu komplektē un piesaka startiem Latvijas paraolimpiska komiteja.

    Lai veicas mācībās un treninos !

 

Paldies par doto iespēju organizēt šādas , ļoti nepieciešamas sacensības. Sacensības risinājās ciešā sadarbībā ar RD IKSD sporta daļu un LBJISF

         Sacensību galvenais tiesnesis     J.Puhovs

Comments