Untitled‎ > ‎

Boccio fināls un informācija par starptautiskā projekta rezultātiem

posted Mar 13, 2017, 6:57 AM by Aija Asports   [ updated Nov 29, 2017, 12:25 PM ]

11.martā Ozolnieku sporta centrā (Jelgavas rajonā) Boccio čempionāta ietvaros notika LBJISF sadarbībā ar Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju organizētais praktiskais seminārs par bērnu ar invaliditāti kustību un fizisko spēju novērtēšanu. Seminārā piedalījās Latvijas Boccio čempionāta dalībnieku vecāki, treneri un sporta skolotāji. Četrās klasifikācijas grupās piedalījās 16 komandas. 

Pēc Boccio turnīra LSPA vadošā pētniece Aija Kļaviņa un zinātniskais asistents Mārtiņš Čampa pastāstīja sporta pedafgogiem, treneriem un vecākiem par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas” projekta "Veselības un sociālie indikatori dalībai fiziskās aktivitātēs bērniem ar invaliditāti” (NFI/R/2014/070) rezultātiem. LBJISF kopš projekta sākumā 2015,gada vasarā bija pastāvīgs sociālais partneris LSPA, nodrošinot LSPA pētniekiem iespēju gūt starpdisciplinārus pētījuma rezultātus federācijas pasākumu laikā. LSPA pētnieki ir iesnieguši vairākas starptautiskas publikācijas par projekta rezultātiem. LBJISF sporta treneri, pedagogi un vecāki cer, ka šis projekts būs pamats bērnu un jauniešu ar invaliditāti sporta sistēmas izveidei Latvijā, jo līdz šim arpusskolas sporta nodarbības šai sabiedrības grupai nebija pieejamas. 

 2017.gada Boccio čempionāta rezultāti:  

1. grupā – bērni 8 – 15 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās attīstības traucējumiem: 

1. vieta Cēsu sporta skolas komanda

2.vieta bija Rīgas 66.vidusskolas komandai "Vismazākie" 


2. grupa – jaunieši 16 – 23 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās attīstības traucējumiem

1. vieta Krāslavas komandai 

2. vieta Valmieras sporta klubs "StarsS" komandai 

3.vieta Rīgas 66.vidusskolas komandai "Mazākie" 


3.grupa – komanda ratiņkrēslos līdz 23 gadu vecumam, bez intelektuālās attīstības traucējumiem, ja iespējams nodrošināt pilnu komandas sastāvu

1.vieta Rīgas 66.vidusskolas komandai "Lielie"


4. grupa – dalībnieki līdz 18 gadu vecumam ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

1. vieta Cēsu sporta skolas komanda 

2. vieta Liepājas BJC “Vaduguns” bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām klubiņa “Pasaulīte” 


PALDIES TRENERIEM UN SPORTISTIEM!


Ċ
Aija Asports,
Nov 29, 2017, 12:52 PM
Comments