Krātuvīte

Latviešu valodā ir ļoti maz literatūra par to, kā plānot, organizēt un vadīt sporta nodarbības bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Mūsu KRĀTUVĪTĒ Jūs variet atrast ikdienas darbā noderīgus materiālus, idejas un informāciju, kas var atvieglot Jums dzīvi, ietaupīt laiku un Jūsu sporta nodarbību padarīt interesantāku, krāsaināku un radošāku. 

AICINĀM ARĪ JŪS PADALĪTIES AR CITIEM KOLĒĢIEM AR SAVĀM ZINĀŠANĀM UN PIEREDZI!

Lūdzu rakstiet un sūtiet informāciju uz aija@asports.lv vai sazinieties ar mums caur mūsu majas lapu skat. Kontaktinformācija. 

Pielāgotās fiziskās aktivitātes seniora vecuma cilvēkiem

posted Oct 23, 2016, 9:02 PM by Aija Asports

Aktivitāšu kartes no THENAPA 2 projekta! 
http://bit.ly/2e2kN1E

Prāta vingrošana

posted Apr 15, 2013, 12:39 PM by Aija Asports   [ updated Apr 15, 2013, 12:40 PM ]

Prāta vingrošana (no angļu val. - Brain Gym) ir vingrinājumu kopums, kas tiek pielietots, lai sekmētu mācīšanās spējas un veicinātu pašpārliecinātību skolēnos. Vingrinājumu izpilde aizņem dažas minūtes un var tikt veikti skolā mācību procesā jebkurā brīdī un vietā, kad vien tas nepieciešams. Prāta vingrošanas pamatlicēji ir Dr. Pauls Denisons un viņa sieva Gaila Denisone no Kalifornijas, ASV. Savus atklājumus viņi balstīja uz sakarību izpēti starp fizisko attīstību, runas apguvi un akadēmiskajiem sasniegumiem. Prāta vingrošanas principi ir populāri visā pasaulē un tiek pielietoti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šos vingrinājumus izmanto arī terapeiti un speciālie pedagogi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Prāta vingrošanā vingrinājumi ir iedalīti pēc 3 principiem:

1) lateralizācija

2) koncentrēšanās

3) centrešanās

Katra vingrinājuma izpilde aizņem apmēram 1 minūti. Papildus vingrinājumiem ūdens arī ir ļoti svarīga prāta vingrošanas sastāvdaļa. Ik vienam tiek rekomendēts iedzert pa malkam ūdens visas dienas garumā.
Vairāk informācija par prāta vingrošanas vingrinājumiem pielikumā. 

Fizisko vingrinājumu programma bērniem ar CP

posted Aug 15, 2012, 5:49 AM by Aija Asports   [ updated Aug 19, 2012, 5:34 AM ]Fizisko vingrinājumu programma bērniem ar CP tika izstrādāta un aprobēta Nīderlandē 2007.gadā. Tās autors ir Dr. Olaf Verschuren (rehabilitācijas centrs „De Hoogstraat”) kopā ar kolēģu grupu, kuri strādā Pediatrijas fizioterapijas un fizioloģijas nodaļā Universitātes slimnīcā Ūtrehtā (Utrecht). Vingrinājumu programma domāta bērniem ar I-II pakāpes CP bez vecuma ierobežojuma (var izmantot arī pieaugušajiem). Apļa treniņa nodarbībās bērni darbojas pa divi katrā stacijā. Tiek izmantoti speciālie fiziskie vingrinājumi, piemēram skriešana ar virziena maiņu, uzkāpšana, nokāpšana un citas kustības, kas ir svarīgas bērnu ikdienā. Programmas ietvaros atkārtoti tiek izmantoti standartizēti vingrinājumi.

Programma ilgums ir 8 mēneši ietverot nodarbības 2 reizes nedēļā. Katras nodarbības ilgums ir 45 minūtes.

Pati svarīgākā ir nodarbības galvenā daļa, kur tiek izmantoti 8 speciālie aerobie un 8 anaerobie vingrinājumi, kas ietver tādas darbībās, kā Skriešanu/ ātru iešanu
Uzkāpšanu un nokāpšanu
Pārkāpšanu
Noliekšanos
Pagriešanos
Piecelšanos no grīdas


Bērnu rezultāti tiek uzskaitīti uz vērtēšanas lapām. Tas palīdz motivēt bērnus visas programmas izpildes laikā. Tā kā uzdevumu izpildes laiks palielinās pirmajos trīs mēnešos, tad atkārtojumu skaits arī palielinās pat ja bērni nepaaugstina savas fiziskās spējas. Tas arī sekmē pozitīvu motivāciju dalībniekos pirmo mēnešu laikā, kas ir visgrūtākie.

Vingrinājumi var tikt izmantoti arī bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindromu un bērniem ar citiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī prakstiski veseliem bērniem. Pēc pieredzes varu teikt, ka šie vingrinājumi veiksmigi ir pielietojami arī atsevišķi un sniedz jaunas idejas sporta stundas satura bagātināšanai un pilnveidošanai.

Pilnu programmas versiju lasiet šeit. Ja Jums ir jautājumi par šo programmu, lūdzu, sazinieties ar aija@asports.lv vai izmantojot mūsu mājas lapu, skat. Kontaktinformācija.

Lielo motoro spēju attīstības tests

posted Aug 15, 2012, 5:34 AM by Aija Asports   [ updated Aug 15, 2012, 1:15 PM ]

Lielo motoro spēju attīstības testa (angļu val. - Test of Gross Motor Development) mērķis ir noteikt bērnu kustību attīstības atbilstību hronoloģiskajam vecumam. Šis ir standratizēts tests, kas tiek plaši pielietots sporta izglītības pētījumos, kā arī sporta pedagogu un treneru ikdienas darbā. Tests pielietojams bērniem no 3 - 10 gadu vecumam. Testam ir divas daļas: (1) manipulatīvo (vai priekšmetiskās kontroles) spēju novērtēšana un (2) lokomotoro vai pārvietošanās spēju novērtēšana. Testu izstrādājis kinezioloģijas prof. D. Ulrihs (Ulrich, D.A.) kinezioloģijas profesors Mičiganas unversitātē (ASV). Tests sastāv no 12 kustību uzdevumiem, kur katrs uzdevums sadalīts pa apakšuzdevumiem vai kritērijos. Piemēram, lēciens no vietas:
1 - Sagatavošanās kustība, ieliecoties ceļos, vēzē taisnas rokas atpakaļ
2 - Vēziens ar abām rokām uz priekšu augšu virs galvas
3 - Ar abām pēdām vienlaikus atsperas no zemes
4 - Piezemēšanās brīdī vēzēt rokas lejā
4 - Piezemēšanās brīdī vēzēt rokas lejā
Katru uzdevmu bērns veic 2 reizes.Kritērija izpilde tiek novērtēta ar punktiem: 1 - izpilda vai 0 - neizpilda kriteriju. Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt kopā visos uzdevumos ir 48 punkti. Rezultātu analīzei ir izveidotas speciālas tabulas, pēc kurām punkti tiek pārveidoti procentos. Ja bērnam procentuālais rezultāts ir virs 50%, tad viņa kustību spējas ir labas. Attiecīgi, ja zem 50 %, tad viņa kustību spējas ir neatbilstošas hronoloģiskajam vecumam. Manipulatīvo spēju testā vērtējumu lapas zēniem ir atsevišķi, meitenēm atsevišķi, savukārt lokomotorās spējās testā vērtējums meitenēm un zēniem ir kopā. Testu rezultātu atbilstība hronloģiskajam vecumam var noteikt atsevišķā tabulā. Pielikumā variet iepazīties ar testa saturu, novērtēšanas lapām un vērtējumu tabulām.

Testa pielietošanas norādījumi

Testa pielietošanas metodika atkarīga no bērna vecuma un saprašanas līmeņa. Jaunākiem bērniem būs nepieciešama vairāk demonstrēt un sniegt mutiskus norādījumus. Pirms testa veikšanas vērtējuma lapās jāieraksta bērna vārds, dzimums (zēns ai meitene) un vecums gados un mēnešos, piemēram, 5,gadi 6 mēneši. 

  1. Lieciet bērnam izpildīt katru uzdevumu, demonstrējot to vienu reizi (piem., „Skaties, Tev jālec uz vienas kājas šādi”), un nepieciešamības gadījumā izskaidrojot to saviem vārdiem. Piem., „Aizskrien līdz tam kokam un atpakaļ”, vai „Parādi, kā tu proti skriet.”, vai „Paņem florbola nūju un mēģini ar to trāpīt šo bumbiņu vārtos.”
  2. Novērtējiet izpildījumu, sekojot norādītajiem uzdevuma kritērijiem: 1= izpilda kritēriju, 0 = neizpilda kritēriju.
  3. Ja bērns izpilda uzdevumu ar kļūdām, nelabojiet tās, jo tests nav apmācības, bet novērtēšanas līdzeklis.
  4. Atcerieties, ka katru uzdevumu bērns izpilda 2 reizes. Jums jāveic vērtējums katrai izpildījuma reizei atsevišķi un beigās visi punkti jāsaskaita kopā.
  5. Testam ir divas daļas „Lokomotorās spējas”, un „Manipulatīvās spējas.” Procentiem rezultātu lapas ir izveidotas atbilstoši katram no šiem spēju veidiem. Nesajauciet pie novērtējuma!

    Rezultātu analīze

Pēc testa veikšanas Jums ir divas novērtējuma lapas ar aizpildītām ailītēm pretī katram kritērijam (1) un (2) ar rezultātu 1 vai 0. Saskaitiet kopā pirmā un otrā mēģinājuma vērtējumu pretī katram kritērijam un ierakstiet to zem "Kopā". Katra kritērija izpildes iespējamais vērtējums var būt no  0 līdz 2 punktiem. Pēc tam saskaitiet punktus, kas ir zem "Kopā" un uzrakstiet iegūto skaitli lapas apakšā (max punktu skaits var būt 48). Tad manipulatīvo un lokomotoro spēju novērtēšanas tabulās atrodiet kolonnu, kas atbilst bērna vecumam (skaitļi kas ir horizontālā rindā virs līnijas norāda bērna vecumu gados un mēnešos). Velkot pa skaitļu kolonnu uz leju, atrodiet skaitli, kas atbilst iegūtajam rezultātam. Lapas kreisā pusē nosakiet procentus (pati pirmā kolonna no 1-99). Ja iegūtais rezultāts ir 50%  vai virs, tad bērna kustības atbilst vai ir augstākas par viņa hronoloģisko vecumu. Ja iegūtais rezultāts ir zem 50%, tad izmantojot tabulu "Testu rezultātu atbilstība vecumam" jānosaka kādā vecumam atbilst bērna kustības. Vidējās kolonnās atrodam skaitli, kas atbilst bērna lokomotoro un manipulatīvo vērtējumam un lapas malējās kolonnās nolasam, kādam vecumam atbilst bērna kustības. Ja bērna kustību vecums ir zemāks par hronoloģisko vecumu par 2 vai vairāk gadiem, tad konkrētajam bērnam nepieciešami pielāgojumi un papildus fiziskie vingrinājumi konkrētā kustību jomā. 

Ja Jums ir neskaidrības vai jautājumi par testa veikšanu, lūdzu sazinieties ar aija@asports.lv, vai izmantojiet mūsu mājas lapu, skat. Kontaktinformācija. 

Eiropas standarts pielāgotajā sportā

posted Aug 15, 2012, 3:37 AM by Aija Asports   [ updated Aug 19, 2012, 5:37 AM ]

Projekta "Eiropas standarts pielāgotajā sportā" mērķis bija veicināt lielāku sociālo iekļaušanu, izstrādājot standartus to speciālistu apmācībai, kuri būs atbildīgi par iekļaušanu fizisko aktivitāšu jomās. Minētais atbilst 2003. gada 30. aprīļa ES dalībvalstu izglītības ministru ieteikumam (Nr. 1 par sporta izglītības uzlabošanu bērniem, tostarp bērniem ar invaliditāti). Projekta uzdevumi bija: a) sniegt sīku aprakstu par profesionālajām iemaņām katrā no trim pielāgoto fizisko aktivitāšu jomām: 1) pielāgotā sporta izglītība skolās, 2) sporta PFA un 3) PFA rehabilitācijas apstākļos; b) noskaidrot, kādas ir katras PFA jomas vajadzības visās partnervalstīs; c) noteikt akadēmiskos standartus (iemaņas un mācību rezultātus, kas attiecas uz katru tematiku) visās trīs PFA jomās.  Projektā iesaistījās ap 40 speciālisti no 10 ES valstīm, kuri piedalījās sanāksmēs strādāja pie standartu izstrādes un apkopoja datus, lai palīdzētu sasniegt projekta mērķus un gūt rezultātus. 
Šī grāmata ir viens no projekta galvenajiem rezultātiem, un tajā tiek sniegts teorētiskais pamats tām profesionālajām iemaņām, kuras jāapgūst visiem PFA jomā strādājošajiem speciālistiem. Grāmata sastāv no divām daļām — pirmajā daļā par EUSAPA sistēmu aplūkotas pielāgoto fizisko aktivitāšu trīs jomas un funkcionālā diagramma, kura papildināta ar iemaņu, prasmju un zināšanu diagrammu katrai no tām. Savukārt grāmatas otrā daļa ir veltīta paraugprakses piemēriem pielāgoto fizisko aktivitāšu jomā. Piemēri par katru no trim jomām ir iztirzāti atsevišķi un papildināti ar videomateriālu DVD diskā. Šeit variet iepazīties ar grāmatas saturu latviešu valodā http://eusapa.upol.cz/, vai skatiet pdf versiju šeit. Ja vēlaties saņemt DVD disku, lūdzu sazinieties ar aija@asports.lv, vai izmantojot musu web lapu, skat. Kontaktinformācija

IEKĻAUJ MANI

posted Aug 14, 2012, 6:28 AM by Aija Asports   [ updated Aug 19, 2012, 5:41 AM ]

"Iekļauj Mani: Rokasgrāmata bērnu ar invaliditāti iekļaušanai sporta nodarbībās" ir mācību informatīvs līdzeklis, kas ietver teorētisku, praktisku materiālu par sporta nodarbību plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu bērniem un jauniešiem ar dažādas pakāpes invaliditāti Kā vizuāls papildinājums rokasgrāmatai ir divi DVD, kas domāti gan speciālistiem, gan vecākiem, gan pašiem bērniem, sniedzot vizuālus piemērus par bērnu ar invaliditāti dalību sporta un atpūtas fiziskās aktivitātēs. Ar grāmatas elektronisko versiju vareir iepzīties šeit. Ja vēlaties saņemt grāmatu printētā veidā kopā ar DVD, lūdzu rakstiet mums aija@asports.lv vai sazinieties ar mūsu mājas starpniecību, skat. Kontaktinformācija. 


1-6 of 6