Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija (LBJISF) dibināta 1993. gadā. LBJISF darbības mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti iespēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē, uzlabot viņu fizisko, garīgo veselību un dzīves kvalitāti, kā līdzekli izmantojot pielāgotas sporta aktivitātes. Federācijas biedri ir organizācijas (piem., bērnu invalīdu centri, invalīdu sporta klubi), izglītības iestādes (piem., speciālās izglītības iestādes), kas ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem ar invaliditāti. Uz 1.01.2012. LBJISF ir 36 juridiskie biedri, aptverot 833 individuālos biedrus.

LBJISF ir sabiedriskā labuma statuss. 

PREZENTĀCIJALBJISF valde: 

Aija Kļaviņa, valdes priekšsēdētāja

Ruta Kļaviņa, Jelgavas Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba "Cerība" 
vadītāja

Vladimirs Priede, sporta pedagogs Strazdmuižas internātskolā  - attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

Sandra Vilne, Valmieras invalīdu sporta kluba "Stars S" vadītāja


Nadija Strazdiņa, sporta skolotāja Pelču speciālā internātpamatskolā- attīstības centrā
 

You must be logged in to add gadgets that are only visible to you