A Sports kursi


Mācību centrs „A Sports” (IZM izglītības iestādes reģ. apliec. nr. 2860800682) ir Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina sporta, izglītības un rehabilitācijas speciālistiem tālākizglītības iespējas un kvalifikācijas  paaugstināšanu.

Profesionālās pilnveides seminārs Rīgā

posted Mar 17, 2019, 11:28 AM by Aija Asports   [ updated Mar 17, 2019, 11:29 AM ]

Sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un Rīgas 5. speciālo internātpamatskolu notika profesionālās pilnveides kursi „Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem”. Kursu laiki bija piedāvāti, lai dalībnieki var atbraukt uz visām 36 stundām arī no tālākiem Latvijas novadiem - 8.februāris, 22.februāris, 11. marts un 15.marts. Kursu tēmas bija par koriģējošo vingrošanu un pielāgotām fiziskām aktivitātēm bērniem speciālās skolās un iekļaujošās izgītības vidē. Kursu nodarbību vadītāji - Marika GLAZKIJA (Marikas Vingrotava) un Aija KĻAVIŅA (LSPA).  

  
 

Profesionālās pilnveides seminārs sporta pedagogiem, treneriem, fizioterapeitiem

posted Nov 10, 2016, 10:26 PM by Aija AsportsLatvijas sporta pedagoģijas akadēmija sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centru „A Sports” aicina sporta pedagogus, trenerus, fizioterapeitus un citus interesentus uz tālākizglītības programmas “Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” semināru.


Laiks un vieta: 27.oktobrī, Rīgas 66.vidusskolā, Katrīnas iela 2, no plkst. 10.00 līdz 17.00 (13.00-13.30 pusdienu pārtraukums).

Programma:

8.30 – 9.00 Reģistrācija

9.00 – 10.00 Pielāgoto fizisko aktivitāšu uzdevumi, līdzekļi, kontrindikācijas (T/P) /A.Kļaviņa/

10.00 –11.00 Kustību spēju īpatnības un to novērtēšana bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem (T)

/A.Kļaviņa/

11.00 - 11.15 Kafijas pauze

11.15 - 12.00 Bērnu ikdienas fiziskās aktivitātes, ieteicamā slodzes dažādiem vecumiem /Z.Galēja/

12.00 – 13.00 Balsta kustību aparāta īpatnības bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem (T/P)

13.00-13.30 pusdienu pauze

13.30 -14.30 Stājas traucējumi, to novērtēšana, cēloņi /Z.Galēja/

14.30 – 15.30 Prāta vingrošana: kas tas ir un kam tā paredzēta? (T/P) A.Kļaviņa

15.30 – 16.30 Norvēģijas granta projekta rezultātu apkopojums /A.Kļaviņa/

16.30 – 17. 00 Kursu novērtējums, diskusijas, jautājumi, sertifikātu izsniegšana.Seminārs tiek organizēts projekta “Innovative Physical Activity Measures in Health and Sport Science Studies” (nr. EEZ/NFI/S/2015/021), kuru līdzfinansē Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas” ietvaros.


Pieteikšanās pa e-pastu līdz 18.oktobrim: aija@asports.lv nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots.


Kontakttālrunis neskaidrību gadījumā: rakstiet aija@asports.lv, vai zvaniet 29203488 (Aija).

Profesionālās pilnveides kursi 2016.gada oktobrī.

posted Oct 4, 2016, 8:59 PM by Aija Asports

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centrs „A Sports” aicina sporta pedagogus, trenerus, fizioterapeitus un citus interesentus uz tālākizglītības programmas “Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” kursiem 

Laiks un vieta: 2016.gada 24.-27.oktobrī, Rīgas 66.vidusskolā, Katrīnas iela 2. Nodarbību laiks no 10.00 līdz 17.30 (13.00-13.45 pusdienu pārtraukums). Kopā 36 stundas. 

Programma: šoreiz programmā uzsvars uz stājas koriģēšanu un kustību pilnveidošanu, attīstīšanu skolas vecuma bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem. Nodarbības vadīs Latvijā pazīstami un atzīti speciālisti ar ļoti lielu pieredzi: Marika Glazkija, (“Marikas Vingrotava” fizioterapeite), Zinta Galeja (sertificēta fizioterapeite, docente LSPA), Aija Kļaviņa (sertificēta fizioterapeite, profesore LSPA) un citi.

Kursu mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas (30%) un praktiskas iemaņas (70%) par garīgās un fiziskās veselības veicinošu aktivitāšu izvēli un pielietošanu nodarbībās skolas vecuma bērniem ar dažādiem attīstības līmeņiem.

Kursu dalībnieki apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas par garīgās un fiziskās veselības veicinošām aktivitātēm, dažāda palīginventāra un vingrojumu metodikas izmantošanu. Noslēgumā dalībnieki saņems Mācību centra “A Sports” sertifikātu.

Dalības maksa: par 4 dienām līdz 18.oktobrim 105 Euro. Vēlāk brīvu vietu gadījumā 115 Euro.

Dalības maksa par vienu dienu 30 Euro

Maksu var veikt ar bankas pārskaitījumu vai uz vietas semināra dienā. 
Rekvizīti: LBJISF MC “A Sports”, reģ. nr. 40008022114 
Brīvības iela 333, Rīga LV-1006 
Konts:LV25UNLA0050012895969 

  
Pieteikšanās pa e-pastu līdz 18.oktobrimaija@asports.lv nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru. Rēķina nepieciešamības gadījumā nosūtiet maksātāja rekvizītus (nosaukums vai vārds un uzvārds, reģ. nr. vai personas kodu pasta adrese, bankas konta nr.). Pa e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums Jūsu dalībai kursos. Dalībnieku skaits ierobežots.

Profesionālās pilnveides kursi 26.-29.oktobrī.

posted Sep 27, 2015, 12:31 PM by Aija Asports

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centrs „A Sports” aicina sporta pedagogus, trenerus, fizioterapeitus un citus interesentus uz tālākizglītības programmas “Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” kursiem. 

Laiks un vieta: 26.-29.oktobrī, Rīgas 66.vidusskolā, Katrīnas iela 2. Nodarbību laiks no 10.00  līdz 17.30 (13.00-13.45 pusdienu pārtraukums). Kopā 36 stundas.

Programma: šoreiz programmā uzsvars uz stājas koriģēšanu un kustību pilnveidošanu, attīstīšanu skolas vecuma bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem. Nodarbības vadīs Latvijā pazīstami un atzīti speciālisti ar ļoti lielu pieredzi: Marika Glazkija, (“Marikas Vingrotava” fizioterapeite), Liene Bodnare (jogas speciāliste “Labo sajūtu laboratorijā”), Zinta Galēja (fizioterapeite, kas māca topošos fizioterapeitus LSPA, kā arī vieslektors no Somijas - Jurki Vilhu (Somijas sporta augstskolas lektors ar ilgu pieredzi pielāgoto fizisko aktivitāšu jomā) un citi.

Dalības maksa: par 4 dienām līdz 20.oktobrim 105 Euro. Vēlāk brīvu vietu gadījumā 115 Euro.

Dalības maksa par vienu dienu 30 Euro


Maksu var veikt ar bankas pārskaitījumu vai uz vietas semināra dienā.
Rekvizīti: LBJISF MC “A Sports”, reģ. nr. 40008022114
Brīvības iela 333, Rīga LV-1006
Konts:LV25UNLA0050012895969

Pieteikšanās pa e-pastu līdz 20.oktobrim: aija@asports.lv nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru. Rēķina nepieciešamības gadījumā nosūtiet maksātāja rekvizītus (nosaukums vai vārds un uzvārds, reģ. nr. vai personas kodu pasta adrese, bankas konta nr.). Pa e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums Jūsu dalībai kursos. Dalībnieku skaits ierobežots.

Vairāk informācija pielikumā.

   

Profesionālās pilnveides kursi 27.-30.10.2014.

posted Oct 9, 2014, 11:58 AM by Aija Asports   [ updated Oct 9, 2014, 12:01 PM ]

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centrs „A Sports” aicina sporta pedagogus, trenerus, fizioterapeitus un citus interesentus uz tālākizglītības programmas “Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” kursiem. 

Laiks un vieta: 27.-30.oktobrī, Rīgas 66.vidusskolā, Katrīnas iela 2. Nodarbību laiks no 10.00  līdz 17.30 (13.00-13.45 pusdienu pārtraukums). Kopā 36 stundas. 


Programma: šoreiz programmā uzsvars uz stājas koriģēšanu un kustību pilnveidošanu, attīstīšanu pirmsskolas un sākumsskolas vecuma bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem. Nodarbības vadīs Latvijā pazīstami un atzīti speciālisti ar ļoti lielu pieredzi: Klaudija Hēla (fizioterapeite “Māmiņu klubā”, Premium Medical klīnikā ), Rasma Karlovska (ilgus gadus strādājusi Liepājas universitātē, autore grāmatām “Kustību aktivitātes. Vingrojumi iztēles un fizisko spēju attīstībai”, un “Kustību aktivitātes. Rāpošanas vingrojumi”), Marika Glazkija, (“Marikas Vingrotava” fizioterapeite),Dace Bērtule (fizioterapeite, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšs., Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vispārējās fizioterapijas nodaļas vadītāja), Liene Bodnare (jogas speciāliste “Labo sajūtu laboratorijā”) un citi.

Vairāk informācija pielikumā. 

Pielāgotās peldēšanas kursi - pirmo reizi Latvijā

posted Mar 8, 2014, 10:32 AM by Aija Asports

 

                             Laiks un vieta:

 2014.gada 16.-18.aprīlis, Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”. 


Martins Mansels (Martin Mansell)gandrīz 40 gadus bijis aktīvs dalībnieks sportā cilvēkiem ar invaliditāti (kopš 1975.gada), 9 paralimpisko medaļu ieguvējs, strādājis dažādās nacionālās un starptautiskās sporta organizācijās cilvēkiem ar invaliditāti, patreiz aktīvi vada savu pielāgotās peldēšanas kompāniju

 

Kens Bleks (Ken Black), 35 gadu pieredze sportā cilvēkiem ar invaliditāti, strādājis sporta organizācijās cilvēkiem ar invaliditāti Lielbritānijā un Austrālijā. Šobrīd individuālais konsultants un padomdevējs treneriem, pedagogiem un fizioterapeitiem ūdens/hidro aktivitāšu programmu sastādīšanā cilvēkiem ar invaliditāti.


Programma: - Peldēšanas pielāgojumu pamatprincipi 

                    - Hidrostatika un hidrodinamika 

                    - Pielāgojumi dažādos peldēšanas stilos 

                    - Peldēšanas stilu modifikācijas 

                    - Pielāgotā peldēšana iekļaujošā vidē 

                    - Pielāgotās peldēšanas sacensību modeļi

Vairāk informācija par reģistrāciju un izmaksām pielikumā.

Studentiem apmēram 50 % atlaides!!!

Profesionālās pilnveides kursi sporta pedagogiem, fizioterapeitiem, treneriem

posted Mar 8, 2014, 10:26 AM by Aija Asports   [ updated Mar 15, 2014, 9:23 PM ]

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centrs „A Sports” aicina sporta pedagogus, trenerus, fizioterapeitus un citus interesentus uz tālākizglītības programmas “Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” kursiem.

Laiks un vieta: 2014.gada 17.-20.marts, Rīgas 66.vidusskolā, Katrīnas iela 2. Nodarbību laiks no 10.00  līdz 17.30 (13.00-13.45 pusdienu pārtraukums). Kopā 36 stundas.

Programma: šoreiz programmā uzsvars uz pirmsskolas vecumu un kā bērna agrīnās attīstības īpatnības ietekmē tālāko mācību procesu skolā.

- mūsdienu bērns – bioloģiskie un psiholoģiskie aspekti (pirmdien, 17.03.)

- fiziskās attīstības īpatnības dažādos vecuma posmos (pirmdien, 17.03.)

- pedagoģiskās terapijas elementi (otrdien, 18.03.)

- vispārattīstošās fiziskās aktivitātes pirmsskolā (trešdien,19.03.)

- Igaunijas rehabilitācijas kolēģu 20 gadu pieredze darbā ar bērniem ar stājas problēmām, miotonometrija pediatrijā, (ceturtdien, 20.03.)

Sīkāka informācija pielikumā. 

Profesionālās pilnveides kursi

posted Oct 3, 2013, 4:53 AM by Aija Asports   [ updated Mar 15, 2014, 9:22 PM ]


Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centrs „A Sports” aicina sporta pedagogus, trenerus, fizioterapeitus un citus interesentus uz tālākizglītības programmas “Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” kursiem.

Laiks un vieta: 2013.gada 28.-31.oktobris, Rīgas 66.vidusskolā, Katrīnas iela 2. Nodarbību laiks no 10.00 līdz 17.30 (13.00-13.45 pusdienu pārtraukums). Kopā 36 stundas.

Programma:

- Koriģējošā vingrošana pie dažādiem stājas un funkcionēšanas traucējumiem
- Ārstnieciskās vingrošanas elementi koriģējošā vingrošanā
- Muguras sāpju izvērtējums un ārstēšanas principi
- Ūdens terapijas principi, metodes bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem
- Speciālie vingrinājumi ar inventāru


Programma saskaņota ar LR Izglītības un zinātnes ministriju 25.06.2012., lēmuma nr. 244, pamatojoties uz MK 2011.7.06.noteikumu Nr. 431.

Kursu mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas (30%) un praktiskas iemaņas (70%) par vingrojumu izvēli un pielietošanu koriģējošās vingrošanas nodarbībās bērniem un jauniešiem ar stājas un funkcionēšanas traucējumiem. 

Kursu dalībnieki apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas par koriģējošo vingrošanu, speciāliem vingrinājumiem ar inventāru un priekšstatu par ūdens terapijas principiem. Dalībnieki saņems Mācību centra “A Sports” sertifikātu par kursu apmeklējumu.

Kursu pasniedzējiem ir bagāta pieredze ārstnieciskās vingrošanas un fizioterapijas jomā: Daina Šmite (RSU lektore, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšs., Marika Nazarova (“Marikas Vingrotava” speciāliste), Nadija Strazdiņa (Pelču speciālās internātpamatskolas sporta skolotāja), Karīna Radionova (ūdens terapijas speciāliste), Aija Kļaviņa (asociētā profesore, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Dalības maksa: par 4 dienām līdz 21.oktobrim 75.00 Ls. Vēlāk brīvu vietu gadījumā 80,00 Ls.

Dalības maksa par vienu dienu 20,00 Ls
Maksu var veikt ar bankas pārskaitījumu vai uz vietas semināra dienā.
Rekvizīti: LBJISF MC “A Sports”, reģ. nr. 40008022114
Brīvības iela 333, Rīga LV-1006
Konts:LV25UNLA0050012895969

Pieteikšanās pa e-pastu līdz 21. oktobrim: aija@asports.lv nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru. Rēķina nepieciešamības gadījumā nosūtiet maksātāja rekvizītus (nosaukums vai vārds un uzvārds, reģ. nr. vai personas kodu pasta adrese, bankas konta nr.). Pa e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums Jūsu dalībai kursos. Dalībnieku skaits ierobežots.

Kontakttālrunis neskaidrību gadījumā: rakstiet aija@asports.lv, vai zvaniet 29203488 (Aija)

Kursi par pilatēm un koriģējošo vingrošanu

posted Mar 31, 2013, 1:08 PM by Aija Asports   [ updated Mar 11, 2014, 9:11 PM ]

25.-28.03.2013. LBJISF mācību centrs "A Sports" organizēja kārtējos sporta pedagogu, fizioterapeitu un treneru tālākizglītības kursus par sporta nodarbību plānošanu, organizešanu un novērtēšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kursu pirmajā dienā uzzinājām un praktiski izmēģinājām Pilates pamatvingrinājumus, kur savu ilggadējo pieredzi sniedza Dace Pole no Dobeles. Divas dienas tika veltītas koriģējošās vingrošanas tēmai, kur teorētiskās un praktiskās zināšanas sniedza Ruta Kļaviņa no Jelgavas. Pēdējā kursu dienā tika apvienotas divas tēmas - Prāta vingrošana (Brain Gym) (A.Kļaviņa, LSPA) un speciālie vingrinājumi bērniem ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem (Nadija Strazdiņa, Pelču speciālā internātpamatskola). 

Nākamie kursi plānoti 2013./2014.gada rundens brīvdienās. Plānotās tēmas saistītas ar ūdens terapiju un peldēšanas vinrginājumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kursi 2013.gada martā

 

Mācību kursi martā

posted Jan 31, 2013, 2:44 AM by Aija Asports

Vēlamies informēt, ka nākamie LBJISF mācību centra "A Sports" kursi notiks no 2013.gada 25.-28.martam Rīgas 66.vidusskolā. Šajos kursos tēmas būs par pilatēm bērniem, ārstnieciskā vingrošana ar inventāru, pielāgotās fiziskās aktivitātes bērniem ar intelektuālās attīstības problēmām, prāta vingrošana ("Brain Gym"), kas ir īsi (1 min) garīgi, fiziski un emocionāli mobilizējoši vingrinājumi izpildāmi jebkurā brīdī mācību procesa laikā. Tuvāka informācija par kursiem būs apmēram pēc nedēļas. 

Kuris notiks sporta pedagogu un treneru profesionālās pilnveides programmas “Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaris, kas ir saskaņota ar LR Izglītības un zinātnes ministriju 25.06.2012., lēmuma nr. 244, pamatojoties uz MK 2011.7.06.noteikumu Nr. 431. 

1-10 of 10