International Conference

   

 RPIVA 8. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

RTTEMA 8th International Scientific Conference

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā

Theory for Practice in the Education of contemporary SocietY

Rīga, 2015. GADA 10.APRĪLIS/ APRIL 10, 2015, Riga, Latvia

konference veltīta “academia- 200” UN LATVIJAS PREZIDENTŪRAI

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMĒ

Conference dedicated to “academia-200” AND LATVIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 

Konferences PROGRAMMA/ CONFERENCE PROGRAM

PIEKTDIENA, 2015. GADA 10. APRĪLIS/ FRIDAY, APRIL 10, 2015


08:30 – 09:30             Reģistrācija/ Registration

09:30 – 09:35             Konferences atklāšana/ Opening of the Conference

                                 Daina Voita, RPIVA rektora uzruna/ Rector of the RTTEMA 

09:35 – 09:45             LR Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles uzruna

                                 Marite Seile, Minister of Education and Science of Latvia

09:45 – 10:00             Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

                                Ojars Sparitis, President of the Latvian Academy of Science

10:00 – 10:10             RPIVA  muzikālais priekšnesums

                                 Musical performance (RTTEMA)

                                 Plenārsēde/ Plenary Session 

10:10 – 10:35             Iekļaujošā izglītība Eiropā: Eiropas aģentūras darbs, piemēri un atziņas.
                                 Inclusive education in Europe: European Agency´s work, examples and reflections. 

                                 Per Skoglund, Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra/ European Agency for
                                 Special Needs & Inclusive Education

10:35 – 11:05             Community music - a social answer of music education.
                                 Prof. Theo Hartogh, University of Vechta (Germany)

11:05 – 11: 30            Labizjūtas un dzīves spēka saistība dažādās vecuma grupās.
                                 Relation between resilience and wellbeing in different adults samples.

                                 Prof. Guna Svence, RPIVA (Latvija)

                                              

11:30 – 12:00            Kafijas pauze/Coffee break

12:00 – 14:00            Darbs paralēlajās sekcijās /Parallel sessions

14:00 – 14:45            Pusdienu pārtraukums/ Lunch

14:45 – 17:45            Darbs paralēlajās sekcijās

18:00                        Konferences noslēgums/ Closing of  the conference           

19:00                        Saviesīgais vakars/ Social evening 

Ċ
Aija Asports,
Apr 3, 2015, 10:43 PM
Comments