Cēsis

Iekļaujoša izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai

posted Mar 19, 2015, 9:27 PM by Aija Asports   [ updated Apr 1, 2015, 12:09 PM ]

Iekļaujoša izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai 

Starptautisks seminārs 
2015.gada 9.aprīlī 
L.Katrīnas ielā 2, RPIVA Cēsu filiāle, Cēsis 

Programma 

9.30 - 10.00 Reģistrācija 
10.00 - 10.30 Semināra atklāšana
RPIVA Cēsu filiāles vadītāja M. Raudziņa
Cēsu novada domes Izglītības nodaļas vadītāja L. Kokina

Ekspertu ziņojumi 10.30 - 11.00 Pieejama, vienlīdzīga un iekļaujoša izglītība
Lena Hammar, Zviedrijas speciālās izglītības aģentūra11.00 – 11.30 Kafijas pauze
11.30 – 12.00 Smadzeņu pusložu īpatnības bērniem
Juris Porozovs, RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskā
institūta vadītājs 


12.00 – 12.30 Nākotnes pedagogu kompetenču jomas izstrādātas pedagogu izglītības programmās iekļaujošās izglītības īstenošanai Polijā.
Marta Bielawska, Varšavas Speciālās izglītības akadēmija (Polija)

12.30 – 14.00 PUSDIENAS (Vieslektoru īsa vizīte Cēsu 2. pamatskolā)

Diskusiju grupas

14.00 – 15.30 Paralēlās tematiskās diskusijas (prezentācijas)

Tēma: Speciālo skolu līdzdalība iekļaujošās izglītības īstenošanā
Moderatore: Psiholoģe Iveta Lukjanova
(pieredzē dalās: Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs , Vaidavas Speciālā internātpamatskola, Veselavas SPII, Cēsu internnātpamatskola – rehabilitācijas centrs, Alsviķu arodskola, Jurate Pozeriene, Diana Reklaitiene, Lietuvas Sporta Universitāte)

Tēma: Vispārizglītojošo skolu līdzdalība iekļaujošās izglītības īstenošanā
Moderatore: Līvu pamatskolas direktore Antra Gabranova
(pieredzē dalās: Līvu pamatskola, Cēsu 2. pamatskola, Cēsu Pastariņa sākumskola, Cēsu 2. vidusskola, Lena Hammar (Zviedrijas speciālās izglītības aģentūra))

Tēma: Dažādas nacionalitātes un kultūras vienotā skolā
Moderatore: Priekuļu vidusskolas direktores vietniece Baiba Karlsberga
(pieredzē dalās: Priekuļu vidusskola, Cēsu Pastariņa sākumskola, Cēsu Valsts ģimnāzija)

Tēma: Nevalstisko organizāciju, citu dienestu līdzdalība iekļaujošās izglītības īstenošanā

Moderatore: Psiholoģe Ilze Kricka
(pieredzē dalās: Mācību centrs “Buts”, Studio “ABC”, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs “Spārni”, Kate Feeney, CARA PIelāgoto fizisko aktivitāšu centrs, Īrija, Susan Marron, St. Patrick’s Koledža, Dublina, Īrija)

15.30 – 16.00 Paralēlo diskusiju kopsavilkums, semināra noslēgums
16.00 – 16.30 Cēsu Bērnu un jauniešu centra “Spārni” radošo darbu izstādes atklāšana Cēsu izstāžu namā.__________________________________________________________________Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības izaugsmei
Projektu koordinē: Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija
Projektu finansē: Latvijas valsts programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē”.

www.asports.lv

1-1 of 1