Alūksne


Inovatīva un starpdisciplināra mūžizglītība sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai 

Starptautisks seminārs 
2015.gada 8.aprīlī 
E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzija, Glika iela 10, Alūksne

Programma 10.00 - 10.30 Reģistrācija, rīta kafija
10.30 – 11.00 Semināra atklāšana 

Ekspertu ziņojumi


11.00 - 11.30  Mūžizglītība mūzikā – labums cilvēku dzīves kvalitātei neatkarīgi no vecuma. 

Prof. Theo Hartogh, Vehtas universitāte (Vācija)11.30 – 12.00 Biofeedback (bioloģiskā atgriezeniskā saikne) veģetatīvo funkciju normalizēšanai

Dr.biol. Daina Voita (RPIVA, Latvija) 
12.00 – 12.30 Sporta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti, kā multidisciplināra mācīšanās vide – Somijas piemēri.

Aija Saari, Somijas Sporta Asociācija cilvēkiem ar invaliditāti


12.30 – 13.30 Pusdienu pauze

Diskusiju grupas 

13.30 – 14.30 Paralēlās tematiskās diskusijas 

Tēma: Vecāku līdzdalība mūžizglītības procesā-nākotnes sabiedrības pamats.Pieredze,veiksmes un neveiksmes.
Moderatores: Andželika Ločmele-Viļakas pamatskolas direktore, Inese Rēvalde-Viļakas pamatskolas skolotāja. 
Prezentācijas/diskusijas: Aija Saari (Somija), Kate Feeney, CARA Pielāgoto fizisko aktivitāšu centrs (Īrija)

Tēma: Kā motivēt cilvēku mācīties mūža garumā?
Moderatore: Daiga Sliņķe-Alūksnes novada Izglītības pārvaldes un Sociālā dienesta psiholoģe. 
Prezentācijas/diskusijas: Natalia Kharčenko (Ukraina).

Tēma: Skola pagasta kopienas(sabiedrības) mūžizglītības veicinātāja
Moderatores: Ieva Baltā-Pilsētniece-Malienas pamatskolas direktore un Inta Cinglere Malienas pagasta pārvaldes vadītāja. 

Prezentācijas/diskusijas: Mahdalina Lila (Ukraina)

Vieslektori diskusiju grupās: 

14.30 – 15.00 Paralēlo diskusiju kopsavilkums
15.00 – 15.30 Semināra noslēgums


_________________________________________________________

Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības izaugsmei
Projektu koordinē: Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija
Projektu finansē: Latvijas valsts programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē”.
www.asports.lv 

ĉ
Aija Asports,
Mar 28, 2015, 12:34 PM
Comments