JAUKUS SVĒTKUS!

posted Dec 23, 2019, 12:53 AM by Aija Asports


Līvānos Latgales novada sporta svētki bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām tuvojošos Ziemassvētku noskaņās

posted Dec 12, 2019, 4:04 AM by Aija Asports

Šī gada 6. decembrī Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju (vadītāja Aija Kļaviņa) jau 23 reizi  Līvānu 1.vidusskolas sporta zālē pulcināja vairāk kā 80 Latgales novada bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām uz Latgales novada Sporta svētkiem. Pasākuma mērķis ir popularizēt dažādas sporta aktivitātes un iesaistīt integrācijas procesā bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, kā arī paaugstināt bērnu un jauniešu ar attīstības problēmām pašapziņu, radīt interesi piedalīties fiziskajās aktivitātēs. Latgales novada sporta svētkos piedalās bērni un jaunieši invalīdi ar fiziskiem traucējumiem no 6-25 gadiem un garīgiem traucējumiem no 6-35 gadiem. Sacensības notiek 2 grupās, individuālās disciplīnās: 1.grupa – bērni: 6 – 16 g. 2.grupa: 17 – 35 g.

Sporta svētku dalībniekiem bija jāveic 10 disciplīnas: bumbas metieni basketbola grozā, futbola elementi, bumbu pārnešana no viena riņķa uz otru, floorbola stafete, bumbu mešana kustīgā mērķī, galda tenisa bumbiņas žonglēšana, papīra piku mešana grozā, lēkšana no vietas, piramīdas celšana no koka klucīšiem, kā arī balona mešana tālumā. 10 individuālajos uzdevumos tika izcīnīti kopējie punkti. Pēc punktu summas tiek noteikti 6 labākie dalībnieki katrā vecuma grupā:

·      jaunākā grupa:

1.vieta – Edgars Brūveris, Rudzātu speciālā pamatskola

2.vieta – Daniils Kozlovskis, Rudzātu spec.psk.

3.vieta – Pāvels Pavlovs, Daugavpils BJC “Jaunība”bērnu klubs “Žēlsirdība”

4.vieta – Nikita Kozlovskis, Rudzātu spec.psk.

5.vieta – Sergejs Kozlovskis, Rudzātu spec.psk..

6.vieta – Ervīns Grugulis, Līvānu BJC

·      vecākā grupa:

1.vieta – Ēriks Šulcs, Rudzātu speciālā psk.

2.vieta – Aleksandrs Hrapovs, “Baltā māja” DAC

3.vieta – Dainis Belovs, “Baltā māja” DAC

4.vieta - Pāvels Tormans, Daugavpils BJC “Jaunība”bērnu klubs “Žēlsirdība”

5.vieta – Kristīne Rutka, Līvānu BJC

6.vieta – Aleksandrs Zabarovskis, Daugavpils pilsētas iestādes “Sociālais dienests” DACPGRT

 Tāpat, abās vecuma grupās, tika sumināti divu labāko rezultātu ieguvēji tādās disciplīnās kā Balona mešana (dalībnieks ar abām rokām, no krūtīm vai aiz galvas, cenšas balonu aizmest iespējami tālu), Florbola stafete (dalībnieks ar florbola nūju vada bumbiņu apkārt konusiem turp un atpakaļ), Lēciens no vietas (dalībnieks lec tālumā no vietas) un Papīra pikas – grozā (dalībnieks 30 sekundes met papīra pikas grozā).

Rezultātā, godalgotās vietas un dāvanas, kuras gādāja pasākuma organizatori ar Latvijas Bērnu un jauniešu sporta federācijas atbalstu un sadarbībā ar biedrību “JK Nams”, saņēma visu komadu pārstāvji - Rudzātu speciālās pamatskolas audzēkņi, Daugavpils pilsētas iestādes “Sociālais dienests” Dienas aprūpes centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem dalībnieki,  Daugavpils Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” bērnu kluba „Žēlsirdība” dalībnieki,  Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra dalībnieki, Līvānu biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra dalībnieki un Līvānu Bērnu un jauniešu centra dalībnieki.

Pateicamies par atsaucību, atbalstu, sadarbību un ieguldīto darbu gan dalībniekiem, gan skolotājiem, gan vecākiem un vecvecākiem, iekrāsojot šo Ziemassvētku ieskaņu pasākumu ar cerības, mīlestības, sapņu piepildīšanās un prieka krāsām.


  


Informāciju sagatavoja Aija Skarbiniece, Līvānu BJC izglītības metodiķe

Nāc un sporto sev par prieku – 2019!

posted Nov 8, 2019, 11:01 PM by Aija Asports   [ updated Nov 18, 2019, 8:30 PM ]

7.novembrī Elektrum Olimpiskajā sporta centrā notika ikgadējais sporta festivāls  bērniem un jauniešiem ar invaliditāti “Nāc un sporto sev par prieku!” Šogad festivāls pulcēja 503 dalībniekus no 39 vietām. Visvairāk dalībnieku – 214 bija no Rīgas dažādām skolām un sociālās aprūpes centriem. Tālāko ceļu bija mērojuši dalībnieki no Daugavpils 1. speciālās pamatskolas. Kopumā dalībnieki bija no visiem Latvijas reģioniem, pārstāvot gan izglītības iestādes, biedrības un sociālās aprūpes centrus, kur ikdienā mācās bērni un jaunieši ar invaliditāti. Kā ik gadu, festivāla ietvaros notika LBJISF peldēšanas sacensības, kur izcilus rezultātus uzrādīju Jevgenija Puhova trenētie Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā (peldēšanas sacensību protokoli pielikumā). Festivālā 36 sporta aktivitāšu stacijās un peldēšanās sacensībās dalībniekiem palīdzēja ap 80 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas veselības aprūpes un sporta zinātnes studiju programmu studenti un ap 50 Rīgas Juglas vidusskolas skolēni. Pirāts, Minjons un Dālmācietis no SIA "Jampadracis BB" izklaidēja dalībniekus, kamēr viņi gaidīja savu kārtu pie aktivitātēm. Dalībnieki un viņu vecāki, pedagogi teica paldies par studentu pozitīvo un motivējošo attieksmi palīdzot uzdevumu veikšanā. “Bērni šo pasākumu gaida visu gadu!”, tā teica sporta skolotāja no Rudzātiem Zanda Spūle- Vilcāne, kura bija ieradusies ar 14 bērnu komandu. Šis pasākums apliecināja LSPA topošo fizioterapeitu un sporta pedagogu profesionālo kompetenci strādāt pielāgotā sporta jomā ar bērniem, kuriem ir atšķirības fiziskās spējās, bet tikpat liela vēlme sportot, kā citiem viņu vienaudžiem. Pasākumu organizēja Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija ar Valsts budžeta programmas “Sports” apakšprogrammas 09.25.00 Dotācija Latvijas Paralimpiskai komitejai pielāgotā sporta attīstībai un  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējumu.


Vizuāls ieskats sporta festivālā šeit: Sporta festivāls "Nāc un sporto sev par prieku!" 7.novembrī.

 

Foto: Artis Meļko, Latvijas Paralimpiskā komiteja https://ej.uz/festvials_2019

Sporta svētki Dobelē personām ar īpašām vajadzībām un viņu draugiem

posted Nov 2, 2019, 11:28 AM by Aija Asports

Ceturtdien, 25.oktobrī Dobeles sporta centrā notika Sporta svētki personām ar īpašām vajadzībām un viņu draugiem, kuros piedalījās 72 dalībnieki kopā ar 20 asistentiem no Dobeles un novada, Jelgavas, Bauskas, Tukuma, Rūjienas novada un Rīgas. Kopumā svētku rīkošanā un realizēšanā piedalījās 107 cilvēki. Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrībai “Laimiņa” ikgadējie sporta svētki ir tradīcija, kas pulcina dalībniekus no dažādām Latvijas pusēm vairāk kā 15 gadus.
   

Sporta svētki tika atklāti ar Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrības “Laimiņa” valdes locekļu uzrunu un DPKN hip hop dejotāju priekšnesumu. 
Pildot disciplīnu tiesnešu pienākumus, savu brīvprātīgo darbu ieguldīja 15 brīvprātīgie jaunieši. Visi dalībnieki veica individuālās disciplīnas. Kopumā bija jāveic 12 disciplīnas ar papildus uzdevumiem: 1.) spalvas pūšana ap konusiem un bumbiņu mešana horizontālā mērķī, 2.) lekšana vai kāpšana pāri barjerām un florbola bumbiņu piespēle mērķu vārtos , 3.) riņķu mešana uz statīva un papilduzdevums – knaģu likšana un noņemšana no riņķa, 4.) šļūkšana uz vēdera pa solu, tenisa bumbiņu mešana olu kastītēs no guļus stāvokļa, papilduzdevums – uzdevums ar hanteles pārlikšanu no vienas rokas otrā ar atvēzēšanos, 5.) piespēle basketbola grozā, smaguma bumbu ieripināšana riņķī un papildus uzdevums – bumbiņas iemešana konusā, 6.) bultu mešana caur riņķi un papildus uzdevums – smaguma bumbas celšana virs galvas un gumijas stiepšana rokās, 7.) boulings un papildus uzdevums - smaguma maisiņu mešana mini mērķī guļus stāvoklī, 8.) pārvietošanās ar paklājiņiem , smaguma nūjas celšana virs galvas un bumbiņu mešana uz statīva, 9.) lielās bumbas vadīšana ap konusiem un mazās bumbas celšana virs galvas pietupjoties, papildus uzdevums – šķirošana, 10.) mini riņķu mešana dažāda lieluma riņķos un mini golfs, 11.) bumbas nešana uz raketes un smaguma maisiņu mešana statīvā, 12.) lielo un mini zivju makšķerēšana. 
  


Vērtējām arī katras komandas rezultatīvāko dalībnieku, kuri ieguva kausus un pārsteiguma balvas. 1.vieta bija Rūjienas novada komandas dalībniekam, 2.vieta – Tukuma komandas dalībniecei, 3.vieta – Jelgavas komandas dalībniekam.
Lai gan daļa no ielūgtajiem viesiem nevarēja ierasties, tomēr dalībnieki, kas sporta svētkos piedalījās, bija priecīgi par tikšanos, kopīgām sporta aktivitātēm un ar prieku un cerību tikties arī nākošo gadu.
Sporta svētku laikā bija iespēja arī radoši darboties, izveidojot apsveikumu kartiņas. Paldies Kitijai Plešai par sniegto atbalstu radošajās aktivitātēs.

Visu svētku norises laiku bija apskatāma radošo darbu izstāde “Mans mīļākais sporta veids”, kuras darbiņus bija veidoju paši dalībnieki. Notika balsošana un tika apbalvoti dalībniekuprāt jaukākie darbiņi – 1.vieta bija Jelgavas dalībnieka darbam, 2.vieta – Rūjienas novada komandas darbam, 3.vieta – Tukuma komandas darbam.

Sporta svētku noslēgumā katrs no dalībniekiem saņēma piemiņas balvas, medaļas, diplomus, un dažādas citas pateicības par piedalīšanos Sporta svētkos. Liels paldies mūsu atbalstītajiem par iespēju ik gadu mums tikties un jauki pavadīt laiku sportiskās aktivitātēs.

Vēlamies izteikt lielu paldies svētku atbalstītājiem – VAS “Latvijas Loto”, Dobeles novada domei, Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijai, SIA Baltic Candles Ltd, kuri palīdzēja sarūpēt svētku dalībniekiem piemiņas balvas. Izsakām lielu paldies arī Dobeles sporta centra vadītājam Dainim Ritumam par iespēju izmantot sporta centra telpas Sporta svētku norisei.

Sporta festivāls "Nāc un sporto sev par prieku!" 7.novembrī.

posted Oct 14, 2019, 8:10 PM by Aija Asports   [ updated Nov 6, 2019, 8:42 PM ]

Sporta festivāls notiks 2019.gada 7.novembrī plkst. 11.00 SIA „Elektrum Olimpiskais centrs” sporta bāzē, Rīgā, Grostonas ielā 6b.

Sporta dienu organizē Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un LR IZM atbalstu.

Sporta dienā piedalās Rīgas bērni un jaunieši ar invaliditāti un uzaicinātie ciemiņi no citām Latvijas pilsētām.

Dalībnieku vecums no 8 līdz 35 gadiem.

Sporta dienas dalībnieki ierodas sporta tērpos un sporta apavos.

Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.30.

Sporta dienas atklāšana: 11.00

Sporta aktivitātes: no plkst. 11.15 līdz plkst. 14.00                                                                                                                               

Disciplīnas:  

Individuālas sporta aktivitātes ar dažādu sporta disciplīnu elementiem. 

Peldēšanas sacensības. 

Plkst. 14.00 – apbalvošana.

Organizācija

Sporta pasākumā tiesnešu darbu veiks LSPA studenti un Juglas vidusskolas skolēni.

Pasākuma laikā notiks filmēšana un fotogrāfēšana Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta tradīciju iemūžināšanai un saglabāšanai sabiedrības interesēs.

Dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un pārsteiguma balvām.

Pieteikumi

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 1. novembrim e-pasts aija@asports.lv, tālr. 29203488 (skat. pieteikuma formas paraugu pielikumā).

Par savu veselības stāvokli sacensībās atbild paši dalībnieki vai viņu pavadoņi. Pasākuma vietā dežurēs medmāsa, kas nepieciešamības gadījumā sniegs medicīnisko palīdzību.

Ēdināšanu pasākumā nenodrošinam. Lūdzam dalībniekiem paņemt līdz dzeramo ūdeni.


Pāsākumu finansē: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Valsts budžeta programmas "Sports" apakšprogrammas 09.25.00 "Dotācija Latvijas Paralimpiskai komitejai", Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija. 
   

Papildus informācija pa tālr. 29203488 vai aija@asports.lv

Lieldienu laiks ir klāt!

posted Apr 20, 2019, 11:25 AM by Aija Asports


STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS PELDĒŠANĀ BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 2019

posted Apr 7, 2019, 12:06 PM by Aija Asports   [ updated Apr 7, 2019, 12:07 PM ]

Starptautiskās sacensības peldēšana  risinās kopš 1971. gada. Šogad sacensībās startēja  Rīgas internātvidusskolas bērni ar dzirdes traucējumiem,  Rīgas 1. SIPS, R4.SIPS,  R5.Sips,  R 66.V, Gaismas IPS,Jūrmalas TS, Polijas- Poznaņas UMKSN, Lietuvas – Viļņas un Kauņas specskolu komandas,Rīgas Strazdumuižas neredzīgo bērnu internātvidusskolas komanda, Latvijas invalīdu peldēšanas federācijas  pārstāvji- kopskaitā  142 dalībnieki- 59 meitenes un 83 zēni. 

Medaļas izcīnīja individualajā vērtejumā Rīgas internātvidusskolai = 41/ 14 Z, 25 S, 12 Br /. Lietuvai – 10 /3, 6 , 1 /. R66.V-9 /3,4,2 /.  R 66.SIPS– 8 /3 ,1, 4/ ,Poznana-5/4,0,1/,  Gaismas IPS -5,2,3/, Igaunija- 4/1,0,3/,Valmiera -  3 /2,0,1/, Srazdumuiža- 2/,0,1,1/, Jūrmala- 1/0,1,0/.Stafetēs dominēja Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem un Lietuvas pārstavji.


Sacensību protokoli pielikumā. 

Informāciju sagatavoja sacensību galvenais tiensnesis Jevgenijs PUHOVSLBJISF Boccio fināls 2019.gadā.

posted Mar 2, 2019, 10:33 AM by Aija Asports   [ updated Mar 2, 2019, 1:17 PM ]


Šodien, 2.03. Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija aizvadīja 2019.gada fināla turnīru Boccio spēlē. Ozolnieku sporta centrā ieradās uzvarētājkomandas no visiem reģioniem un Rīgas. Spēles notika četrās apakšgrupās: 

1. grupa – bērni 8 – 15 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās attīstības traucējumiem.

2. grupa – jaunieši 16 – 23 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās attīstības traucējumiem

3.grupa – komanda ratiņkrēslos līdz 23 gadu vecumam, bez intelektuālās attīstības traucējumiem, ja iespējams nodrošināt pilnu komandas sastāvu

4. grupa – dalībnieki līdz 18 gadu vecumam ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

1. grupā godalgoto 1. vietu izcīnīja Rīgas 71. vidusskolas komanda, 2.vieta - Jelgavas 1. internātpamatskolas - attīstības centra komandai, 3.vieta - Raiskuma internāpamatskolas - rehabilitācijas centra komanda. 

2. grupā - 1. vietu izcīnīja Cēsu sporta skolas komanda, 2. vietu - Krāslavas BJC kluba "Saulessvece" komanda, 3. vietu -Rīgas 66. speciālās vidusskolas komanda "Lielie". 

3. grupā - 1. vietu izcīnīja Raiskuma internāpamatskolas - rehabilitācijas centra komanda, bet 2. vieta -Rīgas 66. speciālās vidusskolas komanda "Lai ripo!". 

4. grupā - 1. vieta - Krāslavas BJC kluba "Saulessvece" komandai, 2. vieta - Rīgas 2. speciālās pamatskolas komandai, 3. vieta -  Raiskuma internāpamatskolas - rehabilitācijas centra komandai. 

Sacensību ietvaros notika starptautiskai klasifikācijai atbilstošu spēlētāju paraugdemonstrējumi, izmantojot speciālās rampas un spēles bumbu komplektu. 
  
PALDIES LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS TIESNEŠIEM!

PALDIES TRENERIEM UN PEDAGOGIEM PAR IKDIENAS DARBU AR SPORTISTIEM!

 

Vidzemes reģiona boccia sacensības.

posted Feb 25, 2019, 12:11 AM by Aija Asports   [ updated Feb 25, 2019, 12:13 AM ]

2019.gada 23.februārī Cēsīs 2.pamatskolas sporta zālē notika Vidzemes reģiona boccia sacensības. To rīkoja Cēsu pilsētas Sporta skolas Pielāgotā sporta nodaļa sadarbībā ar LBJISF ( Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju) un Cēsu novada pašvaldību. Sacensības notika četrās grupās – I.gr. - 8-15g. - ar kustību traucējumiem, II.gr.- 16-23g. ar kustību traucējumiem, III.gr. -8-23 g. – ratiņkrēslos, IV.gr.- 8- 18g. ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Piedalījās 14 komandas: no Valmieras - 4, Alsviķiem - 3, Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra - 4, Cēsīm - 3 (2 no Cēsu pilsētas Sporta skolas Pielāgotā sporta nodaļas un 1 no Cēsu 2.pamatskolas).

Sacensību dalībnieki cīnījās par Vidzemes reģiona čempiona titulu un kausu, kā arī par iespēju pārstāvēt Vidzemes reģionu LBJISF rīkotajā Latvijas boccia sacensībās, kas norisināsies 2.martā Ozolniekos.

 Vidzemes reģionu šajās sacensībās pārstāvēs:

I.grupā –Raiskuma internātpamatskolas rehabiltācijas centra komanda - Artis, Priedītis, Rodrigo Brūderis, Armands Zembergs, Samanta Upeniece).

II.grupā – Cēsu PSS Pielāgotā sporta nodaļas komanda – Niks Cīrulis, Emīls Žēpers, Armands Ģēģeris, Marta Boze.

III.grupā – Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra komanda – Edgars Jurkevičs, Kristjāna Mensone, Mairis Sietiņsons.

IV.grupā – Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra komanda – Elvis Jānis Spuļģis, Kristaps Zvaigzne, Samanta Spuļģe, Krists Ķuzis. 

Informāciju sagatavoja Vidzemes reģionālā turnīra organizatore Inese RUDZĪTE

Rīgas XIX Boccia sacensību rezultāti

posted Feb 2, 2019, 6:34 AM by Aija Asports   [ updated Mar 3, 2019, 10:16 PM ]

Jaunā gada sākumā par tradīciju kļuvušas Boccia sacensības, kas pulcē spēlētājus no Rīgas speciālajām skolām un dienas centriem.

Ar vien vairāk speciālo skolu skolēnu komandas piedalās šajās sacensībās. Vēl pirms pāris gadiem, Boccia bija populārs dienas centru apmeklētāju vidū, šodien sacensībās bija ieradušās skolēnu komandas no 1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra, 2.speciālās internātpamatskolas, 5.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra kā arī Rīgas 71.vidusskolas un vistālāko ceļu mērojušie skolēni no Zālītes internātpamatskolas.

Dienas centrus pārstāvēja biedrības Rūpju bērns komandas “Cerību tilts” un “Cerību māja”.

Kopskaitā piedalījās 14 komandas, no astoņām izglītības iestādēm un dienas centriem ar mazliet vairāk nekā pussimts sportot gribētājiem.

Vienlaicīgi, spēles notika trijos laukumos. Tiesnešu pienākumus veica Rīgas 66.speciālās vidusskolas audzēkņi: Gunta, Dinārs, Elīza, Jete, Kristiāns un Francis. Pēc sacensībām pārrunājot kā kuram veicies, daži atzina, ka šī bijusi lieliska pieredze un viņi sajutuši gan atbildību, gan gandarījumu par paveikto darbu.

Sacensību noslēgumā visas komandas saņēma uzslavas vārdus par teicamo organizētību un kā apliecinājumu par labi padarīto darbu nelielu “Draugu darbnīcas” cepto kliņģeri. Godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus un pārsteiguma balvas.

Dalībnieki: 1.speciālā intrenātpamatskola – attīstības centrs; 2.speciālā internātpamatskola, 5.internātpamatskola – attīstības centrs; Rīgas 66,speciāla vidusskola, Rīgas 71.vidusskola, Zālītes internātpamatskola; Cerību ligzda, Cerību tilts.

1.grupa:

I vieta – Rīgas 71.vsk “Grīva”

2.grupa:

I vieta – Rīgas 66.speciālā vidusskola “Lielie”

3.grupa:

I vieta – Rīgas 66.speciālā vidusskola “Lai Ripo”

4.grupa:

I vieta – 2.speciālā internātpamatskola

II vieta – 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

III vieta – Rīgas 71.vsk “Grīva – 2”

5.grupa:

I vieta – Cerību ligzda “Fiksie”

II vieta – Cerību ligzda “Ātrie”

III vieta – Zālītes speciālā internātpamatskola

 

 

Paldies LBJISF par sniegto atbalstu sacensību organizēšanā!

Paldies visiem par dalību!


Informāciju sagatavoja Rīgas Boccio sacensību galvenā tiesnese Inita PURMALE! 

      

 

1-10 of 232