การฝึกอบรม

 

อบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

posted Jul 24, 2016, 9:42 PM by รุ่งนภา พิมพ์สวัสดิ์

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2559 ทางหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรม
"ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุมปั้นจั่นอยู่กับที่" ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
วิทยากรโดย บริษัท ลัคกี้ ดราก้อน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อบรม Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

posted Jul 24, 2016, 9:02 PM by รุ่งนภา พิมพ์สวัสดิ์

หน่วยงานความปลอดภัยได้จัดการอบรม Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธีให้กับพนักงานที่ปฏิบัติ
โดยอบรม วันที่ 18 มิถุนาย 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. วิทยากร จากบริษัท ลัคกี้ ดราก้อน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

1-10 of 309