ผู้มาเยี่ยมชม

 

คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559

posted Jul 26, 2016, 8:47 PM by รุ่งนภา พิมพ์สวัสดิ์คณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมบริษัท คุณอภิชาติ การุณกรสกุล คุณอนุโรจน์ นิธิพรศรี คุณวรพล เกษตรนิยม  และคุณวารีรัตน์ กันสิทธิ์ ให้การต้อนรับและพาดูงานที่โรงงาน การเยี่ยมชมบริษัทในครั้งนี้ได้สร้างความชื่นชมและความประทับใจให้กับคณะที่มาเยี่ยมชมดังกล่าว

Untitled Post

posted Sep 2, 2013, 12:10 AM by Samrit Sawangkam   [ updated Oct 1, 2013, 8:01 AM ]

 
  
ประเทศไทย (โดย สสสและ สวรส) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ. "WORLD CONFERENCE ON HEALTH PROMOTION "ระหว่าง 25-29 Aug, ณ ศูนย์ประชุม Peach Pattaya, ก่อนเริ่มประชุมมีจัดให้ศึกษาดูงานซึ่งแบ่งออกเป็น 8 สาย  1ใน8 สายดังกล่าว ทางผู้จัดประชุมได้พาคณะมาศึกษาดูงานที่ บมจ.เอเซียพรีซิชั่น. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี  ผู้บริหารประกอบด้วยคุณอภิชาติ การุณกรสกุล  ประธานบริษัท คุณบุญส่ง  วัฒนแสงโรยศรี  อจ.สัมฤทธิ์ สว่างคำ  คุณพัสวี เสาร์ชัย  คุณสุบิน ส่งแสง  ให้การต้อนรับและพาดูงานที่โรงงาน   เสร็จแล้วพาคณะไปดูงานที่ รร.วัดกลางคลองหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" กิจกรรม CSR. ของบริษัทซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงงาน  โรงเรียนและชุมชน   การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้สร้างความชื่นชมและความประทับใจให้แก่คณะที่มาดูงาน  ดังกล่าว

posted May 3, 2013, 3:07 AM by Samrit Sawangkam   [ updated May 5, 2013, 2:26 AM ]

1-10 of 131