กิจกรรมบริษัท

งานสมัชชา คุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

posted Sep 29, 2016, 9:03 PM by รุ่งนภา พิมพ์สวัสดิ์


       เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559 บริษัทเอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้ไปออกบูธกิจกรรม
งานสมัชชา คุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ฮอล์ล 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ส่งเสริมและพัฒนามารฐานองค์กรคุณธรรม 
ทั้งนี้คุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานบริษัทเอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
และท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของเราด้วย

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ถวายพ่อหลวง และองค์ราชินี

posted Sep 29, 2016, 8:38 PM by รุ่งนภา พิมพ์สวัสดิ์

 
    
      หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้จัด กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ถวายพ่อหลวง และองค์ราชินี  
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติในหลวง คลองราชย์ 70 ปี และ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระราชินีนาถ
ในวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บขยะริมหาดบางแสน และปลูกป่าชายเลน 
      โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ตัวแทนพนักงานที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน บรรยากาศเต็มอิ่มไปด้วย
ความสนุกและความสุขในการร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ค่ะ

    

โครงการเอเซียร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

posted Sep 29, 2016, 8:24 PM by รุ่งนภา พิมพ์สวัสดิ์   [ updated Sep 29, 2016, 8:42 PM ]


   
  ทางหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้จัด "โครงการเอเซียร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"  โดยจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2559
ภายในงานมี 3 กิจกรรม ดังนี้

     - การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
     - ฐานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณลานจัดส่ง (มีของรางวัลมากมาย)
     ปลูกต้นไม้ บริเวณศาลพระภูมิหน้าบริษัท

      ทางหน่วยงานขอขอบคุณความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และขอบคุณตัวแทนพนักงานแต่ละหน่วยงานทุกท่านที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานของเราค่ะ
     
     

กิจกรรมมอบผ้าขาวม้า ผ้าถุง ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

posted Jul 26, 2016, 9:19 PM by รุ่งนภา พิมพ์สวัสดิ์   [ updated Jul 26, 2016, 9:23 PM ]

คณะกรรมการอยู่ดีมีสุข ได้จัดกิจกรรมที่เราทำต่อกันมาอย่างยาวนาน กับกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งในเดือนเมษายน
ปีนี้ ได้มอบเป็นผ้าขาวม้า และผ้าถุง โดยให้พนักงานของบริษัทเป็นสื่อกลาง ในการนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร
ในบ้านเกิดพนักงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับพนักงานและบริษัทเป็นอย่างมาก

เดินทางปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 8 เมษายน 2559

posted Jul 26, 2016, 9:12 PM by รุ่งนภา พิมพ์สวัสดิ์

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ได้จัดกิจกรรมเดินทางปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวเทศการสงกรานต์ 
โดยได้แจกเครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อที่จะได้มีสติในการขับขี่ ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือและ
พนักงานให้ความสนใจเป็นอย่างดี 

กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 8 เมษายน 2559

posted Jul 26, 2016, 9:03 PM by รุ่งนภา พิมพ์สวัสดิ์   [ updated Jul 26, 2016, 9:23 PM ]

คณะกรรมการอยู่ดีมีสุข ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อให้พนักงานได้สนุกสนาน ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ไทย
ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าแถวรวมกล่าวสัจจะวาจาเดินทางปลอดภัย รวมถึงการสรงน้ำพระ
การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีโดยจัดเป็นกีฬาพื้นบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
ตบท้ายด้วยการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

1-10 of 217