ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภาพนักงานฯ

5-6 ตุลาคม 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดศึกษาดูงาน "โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ" สำหรับบุคลากร ณ จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  สำรองที่นั่งได้ที่ โทร 1996-7 (คุณกิตติมา) รับ 40 คน >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

20-21 สิงหาคม 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรม "การทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ" เพื่อใช้ขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 ตึกโดม มธ.ศูนย์รังสิต โทร ภายใน 1996-7  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม   ประกาศราชื่อผู้เข้าอบรม

6-7 กรกฏาคม 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอชิญบุคลากรร่วมเดินทางไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ สำนักสงฆ์พุน้ำร้อน  ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พร้อมอุปกรณ์การเรียนและกีฬา และข้าวสารอาหารแห้งแก่โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุน้ำร้อน จ.ราชบุรี  สำรองที่นั่งได้ที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัย โทร  1996-7

           12 พฤษภาคม 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการโบว์ลิ่งการกุศล วันที่  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาพนักงานฯ และสมทบทุน
มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ “ได้สนุกได้ทำบุญร่วมกัน  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

1 พฤษภาคม 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำเสื้อโปโลจำหน่ายให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาคม สั่งจองได้ที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 ตึกโดม มธ.ศูนย์รังสิต โทร ภายใน 1996-7 ตั้งแต่ 1-31 พ.ค.62 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองคลิ๊กที่นี่ https://bit.ly/2LffIs0

10 เมษายน 2562 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในวันสงกรานต์ เริ่มพิธีสงฆ์ เวลา 8.40 น. รดน้ำขอพร 10.00 น. ณ อาคารเรือนไทย สถาบันไทยสถาบันไทยคดีศึกษา (ร่วมแต่งกายทีมผ้าขาวม้า มีรางวัลแต่งกายสวยงาม) >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

12 กุมภาพันธ์ 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดย นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานฯ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการสวมหมวกกันน๊อค 100% เพื่อลดความรุนแรงและการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่  ณ โถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

5 ตุลาคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประะธานและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

2 ตุลาคม 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-15.00น. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

11 กันยายน 2561  สภาพนักงานฯ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการ ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 รับสมัคร 11-25 ก.ย.61 เลือกตั้ง 4 ต.ค.61 >>>รายละเอียด

24 -25 กรกฎาคม  2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฏิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ”  ณ ห้อง SC 2038 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต (หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม)  >>>ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  >>>เอกสารประกอบการอบรม การเขียนคู่มือ การเขียนผลงานวิเคราะห์  >>>ใบงานฝึกเขียนคู่มือปฏิบัติงานและบัญชีรายชื่อเอกสารตัวอย่าง  ผู้เข้าร่วมกรุณาดาวน์โหลดเอกสารเตรียมไปเอง ไม่มีเอกสารแจกหน้างาน

2-10 กรกฎาคม 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 มี 2 จุดคือ
บริเวณด้านหลังอาคารราชสุดา(ตลาดนัดผักเพื่อสุขภาพ) ข้างโรงอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และบริเวณด้านหน้าศูนย์หนังสือ มธ.ท่าพระจันทร์
เพื่อนำไปถวายในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ณ วัดวาฬุการาม อ.พล จ.ขอนแข่น ระว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561
 
>>>รายละเอียด

24 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ"  ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.ศูนย์รังสิต >>>ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง  >>>เอกสารประกอบการอบรม

10 เมษายน 2561  สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญประชาคมธรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เริ่มงานเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอพระพุทธธรรมฐิติศาสดา มธ.ศูนย์รังสิต มีประกวดรางวัลชุดแต่งกายย้อนยุคในงานด้วย >>>รายละเอียด

30 มีนาคม 2561 สภาพนักงานฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานในด้านต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 มีนาคม 2561 สภาพนักงานฯ จัดโครงการสภาฯ สัญจรพบประชาคมพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อแนะนำพันธกิจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาฯ  ณ ห้องบรรยายคณะนิติศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง

30 มกราคม 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมให้ความรู้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ  โดยมี นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรหลัก  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 

19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ผู้รับการทาบทามแถลงแนวทางการบริหารงานต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและประชาคม >>>รายละเอียด

29 กันยายน 2560 เวลา 9.00-15.00 น.ประชาคมเสนอชื่อผู้สมควรสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี >>>รายละเอียด

24 สิงหาคม 2560 9.30-12.00 น. กระบวนการสรรหาอธิการบดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม >>>รายละเอียด