หน้าแรก


                                                                                                                                       ลงนามบันทึกความร่วมมือ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยนายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานฯ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการสวมหมวกกันน๊อค 100% เพื่อลดความรุนแรงและการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์2562 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิตและระบบทางไกล มธ.ท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปางพร้อมกัน >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมสภาพนักงานฯ นัดแรก  
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ ๒ ในโอกาสเปิดประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ.ศูนย์รังสิต พร้อมเทเลคอนเฟอเร้นซ์ มธ.ท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปาง >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 
แสดงความยินดี
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดย นางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์ พร้อมด้วยกรรมการสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรม ครบรอบ 22 ปี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1570515226424982&set=a.871876072955571&type=3&theater

แสดงความยินดี
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในโอกาส ทำบุญครบรอบ ๖๕ ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม  ๒๕๖๒ ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


  >>>กิจกรรมอื่นๆ 
  
  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประะธานและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

จัดอบรม
24 -25 
กรกฎาคม  2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฏิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ”  ณ ห้อง SC 2038 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต(หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อ)
>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
>>> เอกสารประกอบการอบรม การเขียนคู่มือ การเขียนผลงานวิเคราะห์
>>> ใบงานฝึกเขียนคู่มือปฏิบัติงานและบัญชีรายชื่อเอกสารตัวอย่าง
>>> แบบประเมินโครงการ
ผู้เข้าร่วมกรุณาดาวน์โหลดเอกสารเตรียมไปเอง ไม่มีเอกสารแจกหน้างาน


>>>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

>>>ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย