หน้าแรก


                                                                                                                                       ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2561
สภาพนักงานฯ นำคณะบุคลากรและศิษย์เก่า มธ.เดินทางไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดวาฬุการาม พร้อมมอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม เมื่อวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561 ณ อ.พล จ.ขอนแก่น และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ณ น้ำตกตาดโตนและทุ่งดอกกระเจียว >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานฯ ทำบุญครบรอบ 2 ปี  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีทำบุญสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีหล่อเทียน ประจำปี 2561
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
บริเวณด้านหน้าศูนย์หนังสือ มธ.ท่าพระจันทร์ และด้านข้างโรงอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ  มธ.ศูนย์รังสิต เพื่อนำไปถวาย  ณ วัดวาฬุการาม อ.พล จ.ขอนแก่น ระว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

มธ.ทำบุญครบรอบ 84 ปี 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี 27 มิถุนายน 2561 ณ มธ.ท่าพระจันทร์ >>รายละเอียดเพิ่มเติม
 

สภาพนักงานฯ สัญจร 2/61 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสัญจร พบประชาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ กับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 225 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>รายละเอียดเพิ่มเติม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ได้รับการพิจารณา เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ >>รายละเอียดเพิ่มเติม
  >>>กิจกรรมอื่นๆ 
  

24 -25 กรกฎาคม  2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฏิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ”  ณ ห้อง SC 2038 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต(หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อ)
>>>ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
>>>เอกสารประกอบการอบรม การเขียนคู่มือ การเขียนผลงานวิเคราะห์
ผู้เข้าร่วมกรุณาดาวน์โหลดเอกสารเตรียมไปเอง ไม่มีแจกเอกสารหน้างาน


>>>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

>>>ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย