กิจกรรมสภาพนักงานมหาวิทยาลัย


สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองบริหารศูนย์รังสิต และชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี ร่วมสืบสานประเพณี จัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร พร้อมใจร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการสภาพนักงาน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานในด้านต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการสภาฯ สัญจรพบประชาคมพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อแนะนำพันธกิจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 2301 คณะนิติศาสตร์ มหาิวทยาลัยธรรมศาสร์ ศูนย์ลำปาง >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 22 ปี เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้ความรู้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ แก่พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ เป็นวิทยากรหลัก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในโอกาสทำบุญเลี้ยงพระ เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ ๖๓ ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ คณะวาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่ิองในโอกาสครบรอบ ๑ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ริมสระน้ำอาคารโดมบริหาร >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


 วันที่ 28 กันยายน 2560 การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2560 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม    


วันที่ 15 สิงหาคม 2560 การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการและบุคลากรธรรมศาสตร์ร่วมกับประชาชนทั่วไป ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมปัจจัย จำนวน 101,099 บาท ณ วัดบ้านสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งมอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 7 กรกฎาคา 2560 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธี ณ
โถงชั้น 1 อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย นางพรพิมล บุญศิริ ประธาน มอบเงินสนับสนุนโครงการนักศึกษาพิการ มธ. รับมอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในโอกาสแห่งการจัดตั้งสภาพนักงาน และเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติมComments