ข่าวประชาสัมพันธ์

วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ในโอกาสครบรอบ 130 ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต >>>กำหนดการ
อบรมด้านท่องเที่ยว
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “อบรมประกาศนียบัตรการบริหารการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในกลุ่มประเทศ CLMVT สำหรับบุคคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมเดินทางภาคสนามเชิงลึกและจับคู่ธุรกิจ Business Networking ณ ประเทศเมียนมา (5 วัน 4 คืน) (กทม.-กาญจนบุรี-ทวาย-ย่างกุ้ง)
>>>รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

ประกาศรับทุนวิจัย

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยกองทุนสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพกิจกรรม

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560


        สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการพิจารณารางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
        ในการนี้ "อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา" สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ "รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560" โดยรางวัลดังกล่าวมอบไว้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้มีคุณูปการต่อการอนุรักษ์มรดกศิลปสถาปัตยกรรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง... 


 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  ร่วมกับ Taipei Economic and Cultural Office in Thailand (TECO) จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง The Youth Ambassador, Taiwan  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560  ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการนานาชาติ
ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  ร่วมกับ Seoul Association for Public Administration (SAPA) และสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “2017 Joint International Conference of SAPA, IEAS and SDID New Public Values for Public Administration in East Asia: Creating Innovative Solutions of International Cooperation for Sustainable Future"
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนานานาชาติ 
ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  ร่วมกับ The International Network for Korean Language and culture (INK) จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง “The 23rd International Conference of The International Network for Korean Language and Culture (INK): The Methods and Contents of Korean Language and Cultural Education in Korea and Thailand” -Towards an International Standard- 
ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30–18.00 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  ร่วมกับ University of Hawaii at Manoa จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ "US-Southeast Asia Japanese Studies Initiative" ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนา ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน
รศ. ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมสถาบันฯและศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศกาลเสวนาภาพยนตร์อุษาคเนย์
ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จัดเทศกาลเสวนาภาพยนตร์อุษาคเนย์ ประจำปี 2560 ตอน “ผีห่าอุษาคเนย์” ครั้งที่ 1 ภาพยนตร์มาเลเซียเรื่อง “BADI” ครั้งที่ 2 ภาพยนตร์สิงคโปร์ เรื่อง “GHOST CHILD”และครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เวียดนาม เรื่อง “Cô hầu gái” โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจมารับชมและเสวนาภาพยนตร์ร่วมกัน
>>>รายละเอียดเพิ่ม


>>>ภาพกิจกรรมอื่นๆ

 

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2560

8 ก.ย. 60 ประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๓  ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ. ศูนย์รังสิต

16 ก.ย. 60 กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ในโอกาสครบรอบ 130 ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

แนะนำหนังสือน่าอ่าน

https://sites.google.com/a/asia.tu.ac.th/book-ieas/?pli=1

ภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี

โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออก เปิดรับสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และเกาหลี ภาคเรียน 3/60 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการอาคารสถานที่
ห้องพัก/ห้องสัมมนา