ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

จ.034/2561-จ้างเหมาซักรีดฯ 
จ.035/2561-จ้างถ่ายเอกสาร
- 027/2561-วัสดุสำนักงาน
- 028/2561-วัสดุอุปโภคบริโภค

ภาพกิจกรรม

  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ร่วมกับ สมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจินเกาะการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “ศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเล” วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ปาฐกถาพิเศษ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ร่วมกับศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหัวข้อ “Australia Foreign Policy” โดย ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

อภิปรายวิชาการชีพจรอุษาคเนย์
ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ร่วมกับโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานอภิปรายวิชาการชีพจรอุษาคเนย์ (Southeast Asia Pulse) ครั้งที่ 3 “วิถีแห่งภาคพื้นสมุทรอุษาคเนย์ : ชาติพันธุ์ ศาสนา และตัวตน” ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 707 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่16 กันยายน 2560 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

>>>ภาพกิจกรรมอื่นๆ


ปฏิทินกิจกรรม

รู้จักสถาบันฯ


แนะนำหนังสือน่าอ่าน

https://sites.google.com/a/asia.tu.ac.th/book-ieas/?pli=1

ภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี

ขยายเวลารับสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น จีน และเกาหลี หลักสูตรภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มกราคม 2561 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการอาคารสถานที่
ห้องพัก/ห้องสัมมนา