ข่าวกิจกรรม
 
งานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง

 “EAST ASIA IN 2018: จากที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 สู่ความเป็นมหาอำนาจโลกของจีน”

ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 


         รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://bclc-tu.com/our.activity_homepage.html