ข่าวกิจกรรม
 
การสัมมนาวิชาการ "2050 เมื่อจีนเป็นมหาอำนาจโลก"
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 

         รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://bclc-tu.com/our.activity_homepage.html