ข่าวกิจกรรม
http://bclc-tu.com/our.activity_homepage.html
 
สัมมนาวิชาการ

EAST ASIA IN 2018

จุดยืนของไทยและอาเซียนในสงครามการเมืองการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา


23 สิงหาคม 2561 | 08.30-16.30

ณ ห้องประชุมประกอบหุตะสิงห์ 
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์