Arvika Skoldatatek

Skoldatateket med specialpedagoger och IT-pedagog

att bistå förskoleklass, grundskola och grundsärskola med kunskap och stöd kring användning av alternativa verktyg samt rörande elever i behov av särskilt stöd inom områdena tal, språk, kommunikation, läs- och skrivutveckling samt koncentrationssvårigheter. 

 Ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande och inkluderande lärandesituationer.

Information om olika appar, dataprogram och litteratur inom ämnet.

Utbildning i alternativa verktyg.

Utprovning och anpassning av alternativa verktyg.

Korttidslån av alternativa verktyg.

Pedagogisk och teknisk support i samband med lån.

Utfärda talbokstillstånd till elever med läs- och skrivsvårigheter.

Samverka med berörda intresseorganisationer, föräldrar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, landstingets barn- och ungdomshabilitering samt andra skoldatatek i den närliggande regionen.

Vara en naturlig del i kommunens elevstöd och vid behov ingå i grundskolans elevhälsoteam.


Övriga uppdrag i LoS:
Medlem i Grundskolans IKT-grupp (Hasse)
Rådgivare edWise (Hasse)
Kommunlicensansvarig (Hasse)Öppettider
Mån-fre 08.00-17.00
Ring eller maila för kontakt
Se kontakt nedan.

Besöksadress & karta

Fabriksgatan 5

671 81 Arvika (2:a våningen)

Karin Kaspersen 
Specialpedagog

Tel: 070-1916613
Hasse Sundvall
IKT-pedagog
Tel: 070-1912792