Teapot, Stoneware (9" X 9" X 5", 23 X 23 X 13 cm)
Marisa Recchia  USA  Marisa's Email