ERNA LANDSTAAT - ARTIST STATEMENT

Erna Landsaat werkt met een naturalistische kijk en toont ook schetsmatige
elementen, waardoor haar werk een levendige en vlotte expressie heeft.
Zij is autodidact, mede gevormd door de Vereniging tot Bevordering van
Beeldende Kunst Het Palet in Zwolle, waar zij sinds 1973 lid van is.
Wekelijkse bijeenkomsten, waarbij gewerkt wordt naar levend model, maken een vast onderdeel uit van haar agenda.

Erna Landsaat works with a naturalistic look that also includess sketchy elements, giving her work a vibrant and smooth expression.
She is self-taught, and has been a member of the Association for the Promotion of Fine Art Palette in Zwolle, since 1973.
Weekly meetings, working from a live model, make an integral part of its agenda.

erna-yvan@planet.nl